1.в клас и тяхното участие в Европейската седмица на програмирането CodeWeek с урок Програмиране и математика

Галерия Новини

Българските ученици традиционно се включват в Европейската седмица на програмирането CodeWeek. Целта на тази инициатива е да представи програмирането и цифровата грамотност на всички по забавен и развлекателен начин. Седмицата предлага на всички ученици възможност да направят първите си стъпки като цифрови творци и предоставя на училищата и учителите безплатни възможности за професионално развитие, учебни материали, международни предизвикателства и възможност за обмяна на опит.

Усвояването на програмирането помага на учениците да разбират бързо променящия се заобикалящ ни свят, да научат повече за начина на работа на технологиите и да развиват умения и възможности, за да реализират нови идеи и да създават алгоритми.

В Европейската седмица на програмирането #CodeWeek се включиха активно и учениците от 1 в клас на СУ „Георги Измирлиев” чрез активно учене с  Bee – Bot. Програмируемата, интерактивна играчка е удачна за използване като отправна точка за преподаване и упражняване на контрол над обекти, алгоритмични дейности, програмиране на дейности, пространствена ориентация и др.Тя използва функционалността на клавиатура, давайки възможност на децата да подобрят своите умения за посоките, да програмират поредица от движения в посока напред, назад, наляво, надясно и завиване под 90° и да решават задачи от събиране и изваждане с числата до 4.

„В своята работа аз прилагам подхода „Учене чрез действие / Learning by Doing”. Това е подход на обучение, при който ученикът усвоява знания и умения чрез директно експериментиране, като използват принципа на действието. Основна причина за прилагането на подхода  е тази, че учениците  учат чрез директния опит от петте си сетива. Осъществява  се връзка между думи и действия, усвоят се и се затвърдяват  понятия.  Чрез дейностите се създава позитивно настроение, което улеснява ученето.“ – споделя г-жа Кремена Енчева, класен ръководител на 1 в клас.