Европейска седмица на програмирането: подпомагане на дигиталната грамотност и креативното мислене в нашето училище

Галерия Новини

В Европейската седмица на програмирането организирахме и проведохме няколко инициативи в нашето училище с вярата в идеята, че в основата на грамотността на всеки човек в цифровия век трябва да се включва развитието на ключови умения, свързани с компютърното
мислене. Това са решаване на проблеми, сътрудничество и аналитични умения.

Нашето училище се включи в представяне на програмирането и цифровата грамотност на учениците по забавен и развлекателен начин.

С наставничеството на г-жа Цветелина Николова, учител по информационни технологии, бяха представени разнообразни теми. С учениците от 4.б клас беше разгледана темата „Детска киберсигурност – основи и съвети за защита в онлайн среда“. Учениците от 3.б клас се занимаваха с „Графично програмиране със скрач: изграждане на визуални светове“. На вниманието на учениците от 11.б клас беше представена темата „Въздействието на използването на дигиталните технологии върху здравето и околната среда“.

Целта на събитията е  да насърчат учениците да разширят своите познания в областта на програмирането и да им бъде предоставена възможност да изиграят водеща роля в развиващото се цифрово общество. Идеята е да се подобри разбирането на учениците за света около тях и те самите да получат увереност във възможностите за успех в личния живот.