Информация за за предстоящо обучение на педагогически специалисти от СУ“Георги Измирлиев“

Галерия Новини
Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Име на обучителната организация Брой педагогически специалисти
„Дигитална раница – разработване на интерактивни уроци и методически насоки в приложението им в образователната среда“.

 

Св.Св. Константин и Елена- хотел „Естрея Резиденс“ 09-10.12.2023г.. 12,00 часа на 09.12.2023г.

 

12,30 часа на 10.12.2023г.

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ Четиридесет педагогически специалисти