Националното състезание „Изкуственият интелект – благословия или проклятие?“ за речеви и комуникативни умения на английски език за първи път в СУ „Георги Измирлиев“

Галерия Новини Постижения

Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език се проведе за първи път в нашето училище в две възрастови групи, както следва:
І възрастова група – ученици от VI до VІII клас и ІІ възрастова група – ученици от IХ до ХI клас. Мотото за 2023 – 2024 учебна година е: Artificial intelligence (AI)-a blessing or a curse? („Изкуственият интелект – благословия или проклятие?)

Състезанието предизвика истински интерес сред участниците, подготовката им бе отлична, което затрудни журито в крайните си оценки. Проверката на знанията и уменията на учениците се извърши в два модула:

1.Предварително подготвено устно представяне по тема, формулирана от ученика и вписваща се в мотото на състезанието за определената година.
2. Свободен разговор с членовете на журито, които оценяват представянето на участниците.

Времето за представяне на всеки участник е до 15 минути – до 5 минути за предварително подготвеното устно представяне и до 10 минути за свободен разговор.


Представянето на участниците от двете възрастови групи се оценява от жури/журита от по трима членове. Оценяването се извършва по точки според разработени от националната комисия критерии.

Както на всяко състезание, СУ „Г.Измирлиев“ излъчи своите финалисти, с които изключително много се гордеем!

В първата възрастова група първото място категорично зае Ния Николаева Колева от VIII “а“ клас, а във втората възрастова група победител е Стефан Недев Недев от X “а“ клас. Тези участници бяха отлично подготвени и очароваха журито с артистичност, убедителни факти в защита на своите гледни точки и атрактивно и задълбочено представяне. На областния кръг, в края на месец октомври, те се справиха достойно, съревновавайки се с ученици от училища от цялата област Велико Търново.

С тази първа изява ръководството и учителите по чужди езици в СУ“Г.Измирлиев“ поставят началото на една традиция занапред.