Ранно кариерно развитие на прогимназистите

Галерия Новини

На 6 ноември 2023 г. учениците от 6.в клас с класен ръководител Кремена Петърчева и учителят Тихомира Кирацова като помощник посетиха Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ – София. Целта бе ранното кариерно ориентиране на прогимназистите. След разрешение, дадено от ген. директор Георги Пеев и със съдействието на Светлана Василева – гл.експерт протокол, групата бе допусната в сградата на „BULATSA“.

Ивайло Василев – експерт РЦ за ОВД и ръководител на полети показа работата в Контролната зала – наблюдението на въздушния трафик и навигирането на всички самолети, които летят в българското въздушно пространство. То е разделено на множество повърхности с различна височина на полета, за всяка от които има отговорен диспечер.

Г-н Василев обърна особено внимание на учениците, че е задължителна високата комуникационна култура, както и владеенето на английски език, висшето образование, математическите знания, уменията за работа с дигитални устройства и софтуер, отличните познания по география, дисциплината и строгото спазване на правилата на компанията.

Всички желаещи да станат диспечери в РВД трябва да кандидатстват, да изкарат деветмесечен обучителен курс и успешно да положат изпитите. Обучението се извършва в Авиационен учебен център, разказа Камен Йорданов-ръководител на центъра. Тренажорът създава реални ситуации, имитира климатични промени във времето с цел извършване на тренинги на курсистите.

Богдан Василев-ръководител Летищна контролна кула изясни, че ръководителите-полети наблюдават въздухоплавателните средства визуално или с обзорни системи. Те дават разрешение за излитане и за кацане на самолетите.

От особено важно значение са метеорологичните условия. Ако животът на пътниците е застрашен, полетът не се осъществява, а когато самолетът не може да кацне, той се пренасочва към най-близкото летище или се връща на летището, от което е излетял.

За осъществяване на целия контрол и управление помагат и технологиите: радари; автоматична система за управление на въздушното пространство, осигуряваща и обработваща данните; комуникацията „въздух-земя“ и „земя-земя“ и др. Всички системи, които подпомагат пилотите при излитане, кацане, при полет, се внедряват и поддържат от инженери и техници.

След натрупаните емоции, учениците посетиха парк-комплекс „Камбаните“. Той е построен за провеждането на Международната детска асамблея „Знаме на мира“ под егидата на ЮНЕСКО. 37-метровият монумент и действащите камбани на всяка държава-участничка впечатлиха децата.