Участие на ученици в проекта ,,Practify”

Галерия Новини Проекти и програми

След успешно кандидатстване и представяне на мотивите си, Дамяна Савова и Мария Цонева, ученички от 10.б клас, профил “Природни науки”, взеха участие в проекта ,,Practify”, финансиран по програма Еразъм+, в Холоко, Унгария. ,,Practify”. Той има за цел да обогати и развие културните познания на международните участници, като същевременно допринася за личностното развитие на всеки един от тях чрез въвеждане и практикуване на полезни житейски умения.


В периода 24.10 – 31.10.2023г. участничките получиха шанса да се запознаят с техни връстници от Естония и Унгария, да създадат нови приятелства, учейки и практикувайки житейски умения, които варират от основните до междуличностните отношения като инструмент за насърчаване на предприемаческото мислене и независимостта. Това се случва чрез много занятия и дейности, чиято цел е да изкара участниците от зоната им на комфорт и да ги постави в нови за тях ситуации.

Момичетата бяха обучавани от 13 треньори от различни народности, което има значително влияние и принос за техните културни познания и развитие. Акцент на проекта бе фестивал, организиран само от участниците, като в него са взели участие над 60 жители и посетители на включеното в списъка на ЮНЕСКО селище Холоко. По време на фестивала представителите на нашата страна и училище са дали възможност за разпространение на българския дух, играейки традиционни хора и учейки други участници в проекта на тях.