Оспорвана предизборна кампания кипи и в СУ „Георги Измирлиев“, избира се Ученически общински съвет

Галерия Новини

Изборите за Общински съвет в Горна Оряховица приключиха, но предизборните страсти не са стихнали в СУ „Георги Измирлиев“. За първи път в страната училище си избира свой Общински съвет, в който ще влязат само ученици. И това няма нищо общо с ученическите съвети, които съществуват и сега.

Малко след клетвата на новата власт в Общината, в най-голямото общинско училище се правят номинации и предстоят избори. Те ще са такива, каквито ги искат младите хора – електронни. Ще излъчат Общински съвет на Гимназията, а за разлика от съвета на възрастните, той ще се обновява всяка година в своя 4-годишен мандат.

И всичко това е заради иновативния предмет „Граждански диалог и лидерство“, разработен от учителя по български език и литература Йорданка Кушева и одобрен от Министерството на образованието и науката.

Новият предмет се изучава в 8 „а“ и 8 „б“ клас по един час седмично и по програма ще продължи 4 години. Сегашните осмокласници се явяват експерти в хода на проекта и подготвят цялата предизборна кампания, в която ще могат да се включат като участници едва догодина.

Сега изборът е между всички класове от 9 до 12 клас. Всеки един клас номинира по 4 кандидати за Общинския съвет. Между тях ще има пряк избор, по електронен път, като в гласуването могат да участват всички ученици от 8 до 12 клас, училищното ръководство, учителите, персоналът на Гимназията, родители.

В крайна сметка 16-те, събрали най-много гласове, ще влязат в Училищен общински съвет.

В момента вървят номинациите на кандидатите, до средата на другата седмица ще бъдат организирани и изборите. След това ще има сесия, на която ще се изготвят правила на ученическия ОбС и ще се очертаят проблеми, които да бъдат представени пред „големия ОбС“, който, между другото, също е в момент на конструиране. Така че планираната среща между двата Общински съвета – на учениците и на „големите“ ще стане вероятно през декември.

Целта на този предмет е учениците да придобият знания и практически умения за живот в гражданско общество, да се запознаят с правата и отговорностите на гражданите и не на последно място да знаят как се води граждански диалог и как се води диалог между гражданите и институциите, пояснява Йорданка Кушева, която разработи и защити програмата на иновативния предмет.

Преподаването по новия предмет започна с анализ на необходимостта му. Защо да се изучават правата, отговорностите и каналите за комуникация в едно общество? Най-малкото, за да се знае към кого да се обърнем, когато имаме нужда от подкрепа в своята общност.

Какъв е редът за комуникация между гражданите и между гражданите и институциите? Не е достатъчно да се оплакваме, важно е да знаем пред кого.

Какво е Общински съвет като орган на законодателната власт и каква е разликата между законодателната и изпълнителната власт на местно ниво? Много хора още не знаят какво може кметът и какво дава Общинският съвет.

Това са част от встъпителните въпроси и отговори, които вече са обсъдили осмокласниците на Гимназията.

След което са навлезли в предизборен период. Първо с информационна кампания за проекта Ученически общински съвет и каква е разликата му с Ученическия съвет.

В началото на седмицата се пристъпи и към етап номинации и се върви към избори.

16-те избраници ще имат нелеката задача да препредават проблемите, набелязани от учениците, на институциите, които могат да ги решат.

Идеята е да се маркират важни за цялата общност теми, а не само за младежите и училището. Те трябва първо да се научат да улавят проблема. След това да съумеят да го обсъдят в своята общност. Идва стъпката с описването му и представянето му пред институция, която би могла да го реши. И накрая, но не на последно място, е да знаят как да търсят отговорност от тази институция, обяснява Йорданка Кушева.

Съвсем накратко това е целта на нейния предмет – да научи младите хора да формулират своите нужди по адекватен начин и да ги представят там, където биха могли да бъдат решени. И в същото време да знаят какви са техните задължения и какви отговорности носят.

С тези знания от училище днешните деца би трябвало да се справят и в живота на възрастните. За съжаление все още малко хора знаят къде да насочат своите проблеми, как да си търсят правата. А да не говорим, че много хора не знаят, или не искат да знаят, че и те имат задължения към обществото. Ако това се учи в училище, може би ще имаме по-малко проблеми като възрастни, смята Йорданка Кушева.

Нейната идея намира първо подкрепа от училищното ръководство, което защитава проекта за иновативния учебен предмет. Харесва го и Министерството на образованието и науката. Но най-важното е, че осмокласниците са прегърнали идеята да бъдат експерти в тази програма и участват много сериозно в целия този образователен процес.

Догодина те ще могат да бъдат и кандидати за общински съветници, а на тяхно място ще дойдат нови експерти в 8 клас. Така ще се завърти колелото и един ден от училище може би ще излизат и грамотни не само в науките, но и в гражданското си поведение млади хора. Които най-малкото ще знаят как и за какво се гласува на местни избори и как и къде се пускат жалби, ако комшията те дразни.