Информация за предстоящо обучение на педагогически специалисти от СУ“Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица

Галерия Новини
Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Име на обучителната организация Брой педагогически специалисти
Майсторски клас:

„Как да направя уроците си разбираеми и мотивиращи за учениците“

 

Онлайн 02 – 03.12.23г 9,00 часа на 02.12.2023г.

 

15,00 часа на 03.12.2023г.

„Уча.се“ЕООД пет

педагогически специалисти