Урок – изложба на тема „Мечтаната професия“ проведоха учениците от 2.а клас в час по гражданско образование.

Галерия Новини

Всяко дете подготви „експонат“, с който да подскаже на своите съученици какви са бъдещите му професионални планове. Техните интереси се оказаха в различни области: фотография, строителство, гражданска защита, ремонтни дейности, изкуство, кулинария, спорт и разбира се – образование.

В работен лист, подготвен от техния учител г-жа Стефанова, всички трябваше да опишат професиите на членовете на своята фамилия. В края на часа второкласниците стигнаха до извода, че все още е в сила старата българска поговорка: „Крушата не пада по-далеч от дървото“.