Изнесен урок по родинознание проведоха второкласници

Галерия Новини

Учениците от II „б“ клас със своите учители Йоланда Иванова и Гергана Генова проведоха урок по родинознание в Историческия музей на Горна Оряховица. Децата показаха завидни за възрастта си знания за родн

ия град, каквато беше темата на урока. Слушаха с интерес беседата, разгледаха експонатите и записаха впечатленията си от посещението. Разделиха се с обещание за бъдещи срещи.