Община Горна Оряховица започва прием на документи за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби

Галерия Новини

Уведомявам Ви, че Община Горна Оряховица започва
прием на документи за предоставяне на закрила
на деца с изявени дарби съгласно Общинска програма на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища през 2023 г.

Начало на прием: 20 ноември 2023 г.
Край на прием:  28 ноември 2023 г.

Подаването на документите става на място в Община Горна Оряховица (стая305).

Документите трябва да съдържат:
1. Попълнено Искане (виж Бланки)
2. Копие от удостоверение за раждане или
лична карта на детето;
3. Служебна бележка от училището, че
през 2022/2023г. ученикът се е обучавал в ….клас и НЯМА наложени наказания за периода.
4. Документи, удостоверяващи класиране.
5. Удостоверение за банкова сметка

Неокомплектовани документи НЯМА да се приемат!

Бланки:

Искане за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби-МОН

Искане за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби-ОБЩИНА