Водещ изследовател гостува на учениците от Гимназията

Галерия Новини

Учениците от Средно училище „ Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица  имаха възможността да се срещнат с интересна  личност от далечна Швеция.

Росен Апостолов е водещ изследовател в Кралския Технологичен Институт (КТН Royal Institute of Technology), Стокхолм.  Има над 12-годишен опит в мениджмънта и координирането на научни инфраструктури, подпомагани чрез Европейски фондове, а от седем години е директор на водещия Европейски център за върхови постижения BioExcel.

Роденият в град Вършец  учен  получава образованието си в България, СУ „Климентг Охридски“- гр. София.

Събитието  е част от поредицата  срещи по спечеления  проект  към Министреството на образованието и науката по национална програма „ Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“.

Във видеовръзка ученият разказа на ученици от гимназиален етап за най-мощните суперкомпютри в света. Какво е устройството им, начина на работа с тях, както и с приложението им в различни области.  Срещата се проведе онлайн, като това още веднъж доказа, че благодарение на технологиите времето и пространството са само понятия за съвременния млад човек, който може да общува свободно с хора от цял свят в стремежа си да научава повече и да придобива увереност в своите възможности.

Росен Апостолов представи на аудиторията най-мощните суперкомпютри в света, какво е тяхното устройство и приложението им в различните области на науката.

Присъстващите гледаха с голям интерес  как се извършват  изследвания за  взаимодействията на различни молекули с цел приложение в разработването на нови материали  и лекарствени препарати,  за изследванията, свързани с въздействието и прогнозиране на климатичните промени чрез използването на математически модели.