Резултати от проведено събеседване за позицията учител в група за целодневна организация на учебния ден проведено на 04.12.2023г.

Галерия Новини Свободни работни места

За позиция  „Учител в група за целодневна организация на учебния ден“  – Стела Янкова.

С благодарност към всички, проявили интерес към обявеното свободно място!

От ръководството