Осмокласници от профил „Чужди езици“ провеждат часове с техни връстници от Ню Йорк

Галерия Новини

Учениците от 8.а клас на СУ “Георги Измирлиев“ провеждат учебни часове по английски език с ученици от гимназия „Фонда- Фултонвил“ – Ню Йорк.

В продължение на няколко седмици осмокласниците с профил „Чужди езици“ упражняваха наученото в часовете по английски език, като разменяха информация с техни връстници от региона на Ню Йорк. Чрез онлайн платформа децата споделяха с връстниците си отвъд океана информация по теми като ежедневие, интереси, училище, семейство, роден град, традиции и обичаи.

Децата и от двете страни очакваха с нетърпение 13 декември, когато беше реализирана онлайн връзка между двата класа. Срещата беше подготвяна няколко дена. Сценарият, по който се случи този учебен час, беше обмислен до детайли от учителите от двете страни – преподавателката по английски на горнооряховските ученици, Елица Билева, и учителят от партниращото училище, Шон Томсън. Срещата се осъществи със съдействието на учителите по информационни технологии, както и учители по чужди езици в Гимназията.

 

За да се реализира подобна среща, трябваше да бъде преодоляна времевата разлика от 7 часа. За целта измирлиевци останаха след редовните си часове, а нюйоркчани дойдоха на училище с един час по-рано. Часът започна с така модерните айсбрейкъри, упражнения за разчупване на леда, а после учениците се разделиха в малки групи по пет човека и с предварително подготвени въпроси към презокеанските си връстници. Както се очакваше, децата се впуснаха в непринуден разговор и предварително определеното време се оказа напълно недостатъчно. Часът приключи с равносметка кой какво е научил за останалите от срещата.

След тази уникална по рода си среща учителите от Ню Йорк изпратиха благодарствен имейл, в който изразиха възхищението си от уменията на горнооряховските ученици да комуникират на английски език, както и желание за съвместна работа по нови проекти.

Учителите по чужд език в СУ „Георги Измирлиев“ са в непрестанно търсене на нови и интересни методи, за да мотивират учениците си да използват активно езика, далеч не само в рамките на традиционните часове. На момичетата и момчетата от 8.а клас им предстоят и други срещи с носители на езика, както и с техни връстници от други държави, обещава тяхната преподавателка по английски език.