Осмоза при растителни клетки нагледно представят младите природоизпитатели в първия следваканционен ден

Галерия Новини

Учениците от 11.б клас, профил „Природни науки“, продължават да доказват, че благодарение на придобитите и систематизирани знания  в часовете по биология и здравно образование, можем да обясним редица случващи се неща от нашето ежедневие. Поредното предизвикателство бе на тема „Осмотично поведение на еукариотните клетки“. Два екипа от ученици – Викториа Кръстева и Стефани Илиева, Алексис Найденова и Тереза Чукова, напътствани от г-жа Диляна Грозева, приложиха алгоритми за опитно доказване на осмоза при растителни клетки като определиха и ефекта от разликите в концентрациите в клетката и извън нея. Развълнувани от успеха на експерименталната работа, двата екипа споделиха с всички получените резултати. Удоволствие е да се работи с мотивирани, знаещи и можещи млади хора в среда, която предразполага и разкрива възможности за развитие.