Резултати от проведено събеседване за позицията учител в група за целодневна организация на учебния ден – I-IV клас

Галерия Новини Свободни работни места

За позицията  „Учител в група за целодневна организация на учебния ден“– Даниела Велчева.

С благодарност към всички, проявили интерес към обявеното свободно място!

От ръководството