Отличниците от международната олимпиада „Кингс“

Галерия Новини Постижения
На 9 февруари 2024 г. своите дипломи за изключителни постижения в Международната ученическа олимпиада „Кингс“ получиха учениците от СУ „Георги Измирлиев”:
Александър Aтанасов– 1.в клас
Мирослава Начева – 1.в клас
Даниела Борисова – 3.а клас
Стилиян Иванов – 3.г клас
Кристиян Момчев – 6.в клас
Габриела Тодорова 6.а клас
Международна ученическа олимпиада „Кингс“ е образователна платформа за провеждане на олимпиади, която предоставя възможност на ученици от 1-ви до 8-ми клас да проверят знанията си по 7 предмета. Кингс отговаря на съвременните изисквания за организиране на състезания и се провежда на територията на шест държави, които са: България, Литва, Полша, Азербайджан, Грузия и Индия. Олимпиадите дават възможност на учениците да обогатят знанията си и още от малки да се насочат към сферата, която представлява най-голям интерес за тях. Те могат да добият ясна представа за наученото до момента и да получат обективна оценка за представянето си, което да съпоставят с участниците не само от България, но и от други държави.
Сътрудничеството на педагозите е от огромно значение, тъй като те помагат за организирането на олимпиадите, а от своя страна Кингс им съдейства в мисията да мотивират учениците си да достигнат по-високи нива на знания, както и да се развиват в областите, които са най-интересни за тях.
С грамота за изключителни успехи в организирането на международната олимпиада днес бяха отличени и преподавателите – Кремена Енчева и Кремена Петърчева.
Поздравяваме учителите и учениците за постиженията, показаните знания и активното участие!