Информация за предстояща квалификация

Галерия Новини
Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Име на обучителната организация Брой педагогически специалисти
 Изкуствен интелект в помощ на учителя – изграждане на базови умения за работа СУ „Георги Измирлиев“ 22 –23.03.24г 13.30 часа на 22.03.2024г.

 

13,00 часа на 23.03.2024г.

ОРАК – ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД тридесет и двама

педагогически специалисти

Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Име на обучителната организация Брой педагогически специалисти
 Класът/групата- как да ги управляваме и насочваме СУ „Георги Измирлиев“ 23 –24.02.24г 13.30 часа на 23.02.2024г.

 

13,00 часа на 24.02.2024г.

Сдружение „НАДЕЖДА – ЦРД“ Двадесет и един

педагогически специалисти