Двуезична защита на тезис по иновативния учебен предмет „Граждански диалог и лидерство“

Галерия Новини Проекти и програми

„Поздравявам ви, ученици и учители, за настоящия клуб по дебати, който виждам, че имате! Радвам се, че водите дискусии по актуални обществени теми.“ С тези думи на директора Криси Аврамова завърши часът по иновативния учебен предмет „Граждански диалог и лидерство“ в 8.б клас.

След поредица учебни часове, в които учениците дебатираха и упражняваха комуникативните си умения, учителят им по български език и литература, както и по граждански диалог и лидерство, Йорданка Кушева и техният класен ръководител, учителят по английски език, Даниела Генова отправиха към осмокласниците с профил „Природни науки“ ново предизвикателство – двуезична защита на тезис в дискусия.

Даница Тодорова и Фелинда Николаева представиха своите експозета на български и на английски език по темите: „За или против домашните работи“, „Трябва ли да бъде законно разрешен абортът?“

В дебатирането се включиха много активно и аргументирано учениците: Йоана Ефтимова, Мария Радкова, Мериан Бояджиева, Пламена Куцарова, Християн Генов и Филип Хасанов. Те показаха желание и възможности да обсъждат тези сериозни теми, както и да изслушват достатъчно толерантно тезите на своите опоненти. Имаше моменти и на горещ спор, но всички спазиха принципа на взаимното зачитане и уважение.