График за събеседване за позиция „учител по български език и литература“ на 07 март 2024г.

Галерия Новини Свободни работни места

Учител

по български език и литература

 

Начален час

1 Захаринка Ненова Неделчева 10.00
2 Татяна Димитрова Иванова 10.10
3 Деница Николаева Цанева 10.20
4 Тодорка Тодорова Павлова 10.30