Трета работна среща по проекта Alarm Rings for All of Us: Save Water!

Галерия Новини Проекти и програми

Директорът на СУ „Георги Измирлиев“ Криси Аврамова, заместник-директорът Йорданка Симеонова, учителят по английски език Светлозара Тинчева и учителят по история и цивилизации Милена Минчева взеха участие в третата работна среща по проекта Alarm Rings for All of Us: Save Water!, която се състоя на остров Хиос от 11 до 15 март 2024 г.

Целта на проекта е да алармира обществеността за проблемите, свързани с опазването на водните ресурси и търсене на начини за тяхното решение. Партньорите от България, Гърция, Турция, Сърбия, Италия и Португалия изработиха мобилно приложение за измерване на водния отпечатък. Затрудненията, които местните жители срещат с набавяне на питейна вода, бяха представени чрез кратка екранизация от учениците на училището домакин. Подготвена бе игра от типа  Escape Room, която може да намери приложение в часовете по химия и ООС и физика в прогимназиален и гимназиален етап. Обсъдени бяха мерките, които партньорите вземат за справяне със загубите на вода в училище. Продължава работата по финалния продукт – изработване на учебна програма, подходяща за факултативни часове. Ресурсите към нея са приложими в часовете по биология, химия, физика, география и история.