“Escape room” за пети клас

Галерия Новини

На 10 април учениците от пети А,Б и В клас се изправиха пред предизвикателството   “Escape   room”. Те бяха „заключени“ в кабинета по математика. Учителите им по математика П. Илиева, В. Дамянова и Р. Христова бяха подготвили задачи, решаването на които носеше ключ на отбора. Целта беше да съберат трите ключа с цвета на отбора си, за да получат златен ключ и да се спасят.

Тъй като да си заключен е неприятно, за всички имаше задачи, които да покажат забавната страна на математиката: лабиринти, картинни задачи ,  кръстословици с математически понятия и оцветяване чрез признаците за делимост.

Първи получиха златен ключ учениците от 5 А клас. Те, с помощта на 5 В, „спасиха” всички.