Състезание по информационни технологии „Това го знае всеки“ с учениците от пети, шести и седми клас

Галерия Новини

В месеца на Патронния празник, на 23.04.2024 г., се проведе състезанието „Това го знае всеки“. Организатори бяха учителите по информационни технологии: Цветелина Николова, Тихомира Кирацова, Светла Алексиева, Кремена Петърчева. Присъства ръководството на училището, класни ръководители, ученици.

Състезаваха се четири отбора, съставени от трима ученици, като всеки екип беше избран от пети, шести и седми клас. Учениците демонстрираха своите знания в областта на информационните технологии и други изучавани предмети. Всеки отбор разполагаше с една минута време за отговора на избран от него въпрос.

Състезанието премина през пет кръга. Между кръговете бяха предвидени въпроси към публиката. Правилно отговорилите получиха награди. Според броя точки, събрани от петте кръга, участниците бяха класирани и получиха грамоти и предметни награди.