На вниманието на родителите на първокласници! Електронен прием в I клас

Галерия Новини Прием

Прием първи клас

Уважаеми родители,
Системата за прием в първи клас е активна, но затворена за подаване на заявления!
Системата ще бъде отворена за подаване на заявления от 10:00ч. на 08.05.2024 г., съгласно календарния график.
Може да заредите от следния адрес:

За да започнете регистрация на заявлението използвайте бутон Регистрация.

Ако браузърът Ви предупреди, че връзката е неповерителна, отговорете „продължавам, въпреки това“.!!!

ПРИ ПРОБЛЕМИ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ КАНЦЕЛАРИЯТА НА СЪОТВЕТНТО УЧИЛИЩЕ !!!

Системата от правила за прием на деца в I клас в общинските училища на територията на община Горна Оряховица е разработена в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката. Система от правила се разработва за всяко населено място, в което има повече от едно училище с прием в I клас.