Горна Оряховица награди достойни хора, прославили я през годините

Галерия Новини Постижения

Достойни хора, прославили с работата си името й, бяха наградени тази вечер в Горна Оряховица. На 29 май градът посреща празника си и по традиция на тържествена церемония се връчват званията Почетен гражданин и годишните награди „Горна Оряховица“.

Историкът Елза Гарабетян е тазгодишният Почетен гражданин.

Над 30 г. Гарабетян е уредник в Историческия музей в Горна Оряховица, а в периода 2011 г. – 2013 г. е негов директор. Научните й интереси са насочени към проучване и популяризиране на неизследвани страни от историята на Горна Оряховица. Дълги години е отдадена на проучвания за един от основните поминъци на горнооряховчани – производството на суджук и сухи колбаси. Резултат от дейността и е излязлата през 2002 г. първа книга „Горнооряховски суджук“. Поради предизвикан голям интерес, авторката допълва и обогатява книгата си във второ издание.

Изследванията на Елза Гарабетян имат сериозен принос в процедурата за вписване на Горнооряховски суджук като защитено географско указание в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания.

Сериозен научен интерес у нея поражда и изследването на историята, дейността на шестте религиозни църкви в региона и манастира „Св. Пророк Илия“. На тях посвещава втората си книга „Горнооряховски православни храмове“ от 2005 г.

Третата книга излиза през 2011 г. и представлява задълбочено проучване върху историята на „Горнооряховското бойно знаме“, шито за горнооряховските въстаници от Елена Грънчарова и нейните сподвижнички. Разглежда неговата съдба и участие в няколко от най-важните събития от националноосвободителните борби на България, явявайки се единственото българско знаме и второ знаме на Българското Опълчение.

През 2012 година Елза Гарабетян е сред учредителите на Инициативен комитет „Памет за Елена Грънчарова” и една от инициаторите за изграждане в парк „Никола Петров“ на паметен знак на Елена Грънчарова – Спасителката на Горна Оряховица.

След пенсионирането си като директор на Исторически музей – Горна Оряховица продължава научната си дейност и подготвя нова книга, посветена на генералите. През годините Гарабетян работи рамо до рамо с изтъкнати учени, изследователи, краеведи като Владимир Давидов, Илия Михайлов, Йордан Димитров, Илия Константинов, Васил Николов, Мишо Михайлов, д-р Иван Бъчваров, д-р Иван Църов, Георги Плетньов, Васил Мутанов, доц. Павлина Владкова, проф. Иван Стоянов, Мария Шалаверова, Тянка Минчева и много други.

С благодарност към удостоилите я със званието, но и към предците, получи признанието си Елза Гарабетян. Тя припомни за най-известния горнооряховски генерал Анастас Бендерев, за първия – Григор Грънчаров и за още редица славни мъже, останали в историята.

Тази награда е знак, че трудът ми не е бил напразен, обърна се към горнооряховчани Гарабетян.

Годишната награда в сферата на икономиката бе присъдена на Георги Песаров – управител на ЕЛИТ-94 ЕООД. Роден е в гр. Долна Оряховица. Завършил е ТМТ „Харалампи Стоянов“ в Горна Оряховица. Работил е в ЗИЕ Христо Козлев гр. Долна Оряховица до 1989 г., заемайки различни ръководни длъжности.

От 1993 г. се занимава с търговия на светли горива и смазочни материали като собственик в първата частна бензиностанция в България. От 1998 г. е собственик на „Петролна База ЕЛИТ“ гр. Горна Оряховица. През годините като управител на ЕЛИТ-94 развива основната си дейност не само на територията на община Горна Оряховица, но и в централна Северна България. В хода на дейността си дружеството стартира с търговия и доставка на природен газ. През последните 5 години фирмата се налага като ключов играч на пазара с природен газ в България и изгражда първата метанстанция в гр. Горна Оряховица. В момента инвестира и развива дейност на борсовите енергийни пазари у нас и в чужбина.

Чест е за мен да получа тази награда, тя е стимул за бъдещета ми работа, но днес искам да благодаря на всички, които са ме подкрепяли през годините, най-вече на моето семейство, сподели Песаров.

С риторичен въпрос получи своята награда една от удостоените в сферата на образованието и науката – директорът на ДГ „Здравец“ в Първомайци Елеонора Иларионова. Децата са цветята на земята, а може ли земята без цветята, попита Иларионова секунди след като пред обществеността бяха начертани акценти от професионалната й биография.

Елеонора Иларионова започва своя професионален път през 2002 г. като детски учител в ДГ „Здравец“ в с. Първомайци. В своето развитие преминава през различни позиции в образователната система. Иларионова е носител и инициатор на педагогически иновации и в учебновъзпитателния процес. Ръководният принцип в работата на детската градина под нейно ръководство е непосредственият досег на децата до българското народно творчество във всичките му дялове. Под ръководството на Иларионова детската градина участва активно в редица инициативи, кампании и конкурси, като децата имат успешни изяви на регионално и национално равнище.

От Национален научен експедиционен клуб „Юнеско“ на Иларионова е присъден сертификат за национален координатор за участие на детската градина в кампанията „Мартеничка с кауза“. Под ръководството й се реализираха благотворителните кампании – „Ангели за живот“ и „Яйчице със сърчице“, в които деца, родители и екипът на детската градина подкрепиха медиците и болните от Ковид-19 в МБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. Горна Оряховица.

През септември 2020 г. екипът, ръководен от Елеонора Иларионова, разработи проект по Национална програма “Успяваме заедно“, Модул „Иновативна детска градина“, като с реализирането на проекта бе създадена зала за сензорна интеграция, единствена в детска градина във Великотърновска област, за която два пъти е наградена с отличителен знак „ Аз гарантирам щастливо детство“ от Държавна агенция за закрила на детето за 2019 и 2021 години.

Приоритет за Иларионова и екипът е да предадат на децата най-значимите за обществото ни ценности. В тази връзка се подкрепят множество инициативи на цялата колегия като участия във фолклорни форуми и празници, възстановки и пресъздаване на народни обичаи, Разработват се проектни предложения с основна цел обогатяване на материалната база, повишаване квалификацията на служителите и не на последно място подобряване на работата с децата – повишаване на качеството на предлаганата услуга от детската градина.

Освен всичко това, Елеонора Иларионова е активен член на Сдружение „Родолюбци – Първомайци“, сред приоритетите на което е съхранението на българките традиции и обичаи.

Учителят по изобразително изкуство в СУ „Вичо Грънчаров“ Надежда Георгиева също получи  награда „Горна Оряховица“ в сферата на образованието и науката. Надежда Георгиева е и ръководител на школата по керамика в СУ „Вичо Грънчаров“ от 2023 г., като именно приносът й за възстановяването на школата е основен мотив за номинирането на Георгиева. Школата, създадена преди 40 г. и обучавала в изкуството на керамиката близо 20 г. талантливите възпитаници на Горна Оряховица, прекъсва дейност за дълъг период от време. Днес, благодарение на професионалното ръководене, керамичната школа отново набира голяма популярност. Дейността й подпомага утвърждаването на училището и град Горна Оряховица в областта на изкуствата.

Надежда Георгиева е с малък педагогически опит, но е изключително вдъхновяващ учител, с новаторски методи на работа и нетрадиционни похвати. Работата с глина оказва благотворно влияние върху цялостното развитие на децата със СОП и подпомага образователния процес и естетическото възпитание на всички ученици.

Да получа тази награда е огромен комплимент към труда ми. Благодаря на директора на СУ „Вичо Грънчаров“ Нели Атанасова, че сбъдна една отдавнашна мечта – да бъде възстановена школата по керамика в училището. Уча децата да се радват на труда и таланта си, защото изкуството извежда на преден план най-хубавите черти в човешкия характер. Посвещавам наградата на баща си Борис Александров, който отдаде цялата си енергия за развитието на училище „Вичо Грънчаров“.

Две дами получават годишни награди за приноса им към културата.

Библиотекарят в СУ „Георги Измирлиев“ Даниела Данкова през годините се е старала да направи училищната библиотека привлекателно място в училище, в което да се изгражда грамотността и знанията на учениците и да се насърчава тяхното мислене, въображение и творчество като част от учебния процес. Като училищен библиотекар има спечелени четири проекта – два проекта по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четенето“ , обявени от Министерството на културата – 2007 и 2008 година, вследствие на което библиотеката обогати фонда си с нова литература, отговаряща на интересите на младите хора. В последните три години е спечелила два проекта по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ към Министерството на образованието, с реализацията на които библиотеката промени изцяло старата си визия и стана една от най-модерните училищни библиотеки в страната.

Тридесет и шест годишният стаж в сферата на образованието и културата е дал на Данкова възможност да се запознае с будни и интелигентни млади хора с разностранни интереси и таланти, които имат нужда от допълнение към традиционното образование, за бъде запазена и развита тяхната мотивация и желание за развитие. Доказателство за работата и в посока развитието на младите хора е създаването през 2016 година на Литературен клуб „Ние,четящите и творящите“, където учениците се насърчаваха да вземат участие в извънкласни занимания и да обогатяват своята обща култура и желание за личностно развитие. За работата си участниците в клуба получават много отличия. През 2021 г., отново по инициатива на участници в клуба и със съдействието на училищния библиотекар, беше направен препис на Софрониевия „Неделник“, като един екземпляр беше подарен на Музея на образованието в град Габрово и един екземпляр подарен на православния храм „Свети Три светители“ в града.

Четете, за да живеете хиляди животи, четете, за да бъдете, бе заръката на Данкова. Работата с учениицте е предизвикателство и много труд, които споделям с всички, с които съм работила през тези 36 г., благодари Данкова на екипа на Гимназията.

В областта на културата отличието е и за преподавателя по български език и литература Йорданка Кушева.

От 1999 г., без прекъсване, работи в сферата на образованието, като до 1 май 2008 г. е учител по български език и литература в СУ „Вичо Грънчаров“, след което печели конкурс за началник-отдел „Образование и култура“ на Община Горна Оряховица. За кратък период от време, като държавен служител, е началник на Регионалното управление на образованието – Велико Търново. През следващите два мандата от управлението на общината е заместник-кмет с ресори: образование, култура и религии, социални и младежки дейности, спорт и здравеопазване. Била е общински съветник в Общински съвет Горна Оряховица (мандат 2019-2023 г.). От 8 ноември 2019 г. е заместник-директор в рамките на две години, а след това – учител по български език и литература в СУ „Георги Измирлиев“, какъвто е и към момента. През 2023-2024 година е съществен личният професионален принос на Кушева за иновативния профил на най-голямото училище, съчетаващо традиции и модерност в община Горна Оряховица – СУ „Георги Измирлиев“ – синоним на стабилност, екипност, атмосфера на разбирателство, толерантност, успех и любов към основната ценност на българското общество – детето. Само един пример – през учебната 2023/2024 година е учител-новатор, след като печели проект на Министерството на образованието за въвеждане на иновативния учебен предмет „Граждански диалог и лидерство“ в гимназиален етап на обучение на СУ „Георги Измирлиев“. Написала е програма и създава авторско съдържание по иновацията. Работи в партньорство с Община Горна Оряховица, Общински съвет Горна Оряховица и други обществени институции. По предмета „Граждански диалог и лидерство“ се обучават 53 осмокласници и 16 ученици от девети до дванадесети клас, попълнили чрез електронни избори сред учениците, учителите и родителите състава на шестнадесетчленния Ученически общински съвет – първия по същността и целите си в България.

На всички, с които е работила през годините, благодари и Йорданка Кушева. По душа съм човек на културата, по призвание – учител. Нещата сякаш се допълват, затова благодаря на учениците си. Благодаря и на създателя на Двора на кирилицата Карен Алексанян, каза Кушева, и посвети наградата си на тези, с които е работила, но и на онези, които ще продължат пътя. Кушева си позволи да даде житейски съвет на кмета Николай рашков – да се обгражда с хора, които му казват истината.

В сферата на здравеопазването годишната награда на Община Горна Оряховица е за д-р Елена Зарева-Гонгалова.

Още от ученическите си години д-р Зарева мечтае да бъде лекар и да помага на хората. През 2010 г. се дипломира в Медицински университет – Плевен. Започва работа в Спешна помощ – Горна Оряховица, в екипа на д-р Марияна Кирилова и именно там осъзнава, че работата с деца е нейното призвание и нещото, което и носи истинско удовлетворение.

През 2012 г. е приета да специализира в клиниката по педиатрия на Университетска Болница „Лозенец“. След като придобива специалност през декември 2016 г., се завръща отново в Горна Оряховица и от януари 2017 г. работи в Детско отделение. Признава, че работата в София или в чужбина никога не я е привличала. Д-р Елена Зарева споделя, че да си педиатър винаги е било изключително отговорно. Специалността изисква много широки познания както за болното, така и за здравото дете в различните възрасти. Трябва да познаваш психиката на децата, да имаш индивидуален подход към всяко и най-вече да ги обичаш. За д-р Зарева педиатрията е специалност, която доста изморява физически, но за щастие в повечето случаи зарежда душата. От лятото на 2023 г. след проведен конкурс е назначена за началник на Детското отделение в Горна Оряховица.

Благодаря на удостоилите ме, това значи много за мен и екипа на Детско отделение. Да си лекар не е лесно, стараем се да осигурим на децата отношение и съвременно лечение, посочи д-р Зарева, и поднесе благодарностите си и към семейството си, което изцяло я подкрепя в избора и практикуването на професията.

Директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ в Горна Оряховица Боряна Кирилова получава годишна награда за принос към социалните дейности. Дирекцията, която обхваща и Лясковец, Кирилова ръководи повече от 20 г. През ноември 2014 година Боряна Кирилова е отличена за проявен изключителен професионализъм при изпълнение на служебните задължения в извънредни ситуации от министър д-р Йордан Христосков. През ноември 2015 г. получава отличие за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения от Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов.

Както отличените преди нея, Боряна Кирилова благодари на местната власт за наградата. Посвети я на екипа си и препоръча на всички да спазват правилото, което я ръководи в работата й – да се отнасяме с хората така, както искаме да се отнасят с нас, без значение от пол, раса, политически пристрастия, социален статус…

Щастлив съм, че от най-ранна възраст се занимавам със спорт. Ще продължа да го правя и да опитвам да популяризирам града ни, сподели и носителят на годишната награда в областта на спорта Иван Сираков – национален състезател, чиято спортна кариера започва в клуб по ориентиране е „Камъка-93“ в родния му град Горна Оряховица. Сираков продължава да е един от най-добрите състезатели на България по ориентиране и трейл бягане.

От 2024 г. е треньор на националния отбор по ориентиране, спортист на професионално ниво с медали от Световни и Европейски първенства, световен шампион по радиоориентиране през 2016 г. и 2018 г, бронзов медалист от световно първенство по ориентиране за младежи 2007 г., европейски шампион по ориентиране за юноши 2006 г., многократен шампион на Югоизточна Европа по ориентиране и многократен национален шампион по Ориентиране и Лека атлетика. В момента е асистент към катедра Теория и методика на физическото възпитание при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, активен организатор на събития, главен съдия на Световното първенство по коло ориентиране. Част е от екипа на „Търново Ултра“ и много други.С химна на България в изпълнение на хор „Славянско единство“ бе открита тържествената сесия на ОбС. Официални гости на церемонията бяха евродепутатите Цветелина Пенкова и Ангел Джамбазки, народните представители Людмила Илиева, проф. Костадин Ангелов, Димитър Николов, Йордан Терзийски, областният управител Ивайло Здравков, Негово високопреосвещенство великотърновският митрополит Григорий, делегации от побратимените на Горна Оряховица градове Варен (Германия) и Рошиоре де Веде (Румъния), Почетните граждани на Горна Оряховица Донка Копринкова, инж. Илия Стефанов и Йордан Димитров, кметове и председатели на Общински съвети, ръководители на институции и др.

Всички те присъстваха и на церемонията по вдигането на знамената пред сградата на Общината от кмета Николай Рашков и председателя на Общинския съвет Огнян Стоянов.

В този тържествен ден отново си припомняме миналото с благодарност към героите, мечтали за свободата, към родолюбците, съградили камък по камък този град, към визионерите, които го превърнаха в модерен индустриален център. Миналото на Горна Оряховица за нас е пример, но и коректив, а бъдещето всички искаме да става все по-добро.

Възможно е, нека даваме най-доброто от себе си във всеки един момент като общност, заедно. Така ще предъбем и ще добавим ценности към местната история. Да си пожелаем новите поколения да черпят от нас вдъхновение за добрите си дела, както ние се вдъхновяваме от нашите предци, честити празника на горнооряховчани кметът Николай Рашков.В дни като този е добре да си припомним борбата, която са изнесли нашите предци зае дна независима, свободна и мирна България. Те са ни завещали идеалите за по-социална, по-горда и по-справедлива страна, нека ги помним и следваме, нека пазим историята, каза и евродепутатът Цветелина Пенкова. Колегата й в ЕП Ангел Джамбазки също напомни, че нямаше да има днешния празник без саможертвата на хора като Георги Измирлиев и неговите съмишленици. Никога не забравяйте, че България е Отечеството, особено в дни като днешния. Само единството може да ни спаси като нация, посочи Джамбазки.

Честит ни празник, уважаеми горнооряховчани, бъдете здрави, бъдете щастливи и се обичайте, бяха пожеланията на народния представител Людмила Илиева.

С цитат от Дебелянов пък поздрави съгражданите си Димитър Николов – един човек, който не обича родното си място, е изгубил се човек. И ако Велико Търново е историческата и духовна столица на България, то Горна Оряховица е индустриалното сърце. Не градът прави хората, а хората правят града.

Горна Оряховица може да не е голям град, но ражда големи хора, сподели Николов.Честит празник на горнооряховчани пожела и Йордан Терзийски. Горна Оряховица е град на горди хора, сподели впечатленията си Терзийски.

Проливен дъжд се изля по време на церемонията. Той обаче не уплаши стотиците, събрали се на площад „Георги Измирлиев“ за празничния концерт. Преди началото му дъга обагри небето над Горна Оряховица като предзнаменование за добри бъдни дни.