График за предаване/отчитане на учебниците от 1. до 7. клас включително

Галерия Новини

График за предаване/отчитане на учебниците от 1. до 7. клас включително

Моля, класните ръководители да прегледат учебниците на учениците.

Изгубени или похабени учебници се възстановяват !

Учебниците се предават 14. юни, 2024 г.,  в класните стаи на класовете, подредени  по предмети, както са получени на  както следва:

4 клас 9,00 ч.;

5 клас 10,00 ч.;

6 клас 11,00 ч.

1 класучебниците се подаряват на учениците;

2 клас – учениците предават учебниците;

3  класучебниците се подаряват на учениците;

4  клас – учениците предават учебниците;

5  клас – учениците предават учебниците;

6  клас – учениците предават учебниците;

7  класучениците предават само  КМИТ, останалите учебници им се подаряват.