Държавен план-прием 2024/2025г.- График на дейностите

Галерия Новини Прием

Държавен план-прием 2024/2025 г.

График на дейностите

 

Подаване на документи до комисията по чл.95,ал.3 от Наредба 10

 

03-21 май 2024 г.

Записване на ученици, насочени от комисията до 04 юли 2024г. вкл.
Обявяване на резултатите от НВО до 02 юли 2024 г.
Издаване на свидетелство за завършено основно образование до 05 юли 2024 г.
Подаване на документи за участие в приема 08 – 10 юли 2024 г.
Обявяване на първи етап на класиране до 12 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 15 – 17 юли 2024 г.
Обявяване на резултатите от втори етап на класиране до 19 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици на втори етап на класиране 22 – 24 юли 2024 г.
Обявяване на свободните места за трети етап на класиране 25 юли 2024 г.
Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране 26 и 29 юли 2024 г.
Обявяване на резултатите от третия етап на класиране до 30 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици на трети етап на класиране 31 юли и 1 август 2024 г.
Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране до 2 август 2024 г.
Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране 5 и 6 август 2024 г.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране 8 – 9 август 2024 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2024 г. вкл.