График за събеседване на 03.07.2024 г. за позициите ресурсен учител и учител ЦОУД

Галерия Новини Свободни работни места

След предварителен подбор по документи до събеседвдане са допуснати следните кандидати, съгласно графика:

 

 

Начален час

         Учител   ЦОУД

1 Ст. Борисова 09:00
2 В. Нацкина 09:10
3 П. Начева 09:20
4 Ст. Георгиева 09:30
5 П. Михнева 09:40
6 Б. Цорева 09:50
7 Й. Ковачева 10.00
8 М. Стефанова 10.10
9 М.  Лилова 10.20
10 Кр. Димитрова 10.30

               Ресурсен  учител

час
1 Р. Мицова 10.40
2 М. Лилова 10.50
3 С.Предова 11.00
4 Е.Чонева 11.10
5 П.Тодорова 11.20