Резултати от проведено събеседване за позициите учители на ЦДО и ресурсен учител

Галерия Новини Свободни работни места

Резултат от събеседването:

1.За позицията начален учител на ЦДО:

Кристина Димитрова Димитрова

Мария Димитрова Стефанова

Биляна Борисова Цорева

 

2.За позицията „Ресурсен учител“

Ралица Цветанова Мицова

С благодарност към всички, проявили интерес към обявеното свободно място!

От ръководството