ВАЖНО!!!

Новини

На 09.01.2017 (понеделник) учебните занятия ще започнат в 9.00 ч. Учебните часове ще са с продължителност 20 минути. Шестият час ще приключи в 12.00 ч. Занималните ще приключат учебни занятия в 15 часа.