Важно!!!

Без категория

Поради ниските температури и обилен снеговалеж се предприемат следните мерки: 

1.За времето от 11.01.2017 г. до 13.01.2017 г. учебните занятия да започнат в 8.30 часа с продължителност на учебния час 30 минути по следния график:

Учебен час Начало Край Междучасие
І 8.30 9.00 20 минути
ІІ 9.20 9.50 10 минути
ІІІ 10.00 10.30 10 минути
ІV 10.40 11.10 10 минути
V 11.20 11.50 10 минути
12.00 12.30 10 минути
VІІ 12.40. 13.10 10 минути
                           ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
ОБЯД  И ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И СПОРТ 12.00.-13.00
САМОПОДГОТОВКА 13.10-14.10
ЗАНИМАНИЯ ПО  ИНТЕРЕСИ 14.20-15.30