Открита практика по околен свят І клас

Новини

На 20.ІV.2017 година в СУ „Георги Измирлиев“ се проведе открита практика при госпожа Ива Куцарова по околен свят на тема „България е част от света“.

Присъстваха учители и директора на детска градина „Елена Грънчарова“.

Колегите обмениха опит и споделиха прилики и разлики в учебното съдържание по околен свят.

Снимки