Открита практика по технологии и предприемачество в І клас

Новини

На 20.ІV.2017 година в СУ „Георги Измирлиев“ се проведе открита практика по технологии и предприемачество  при госпожа Светла Стоянова.

Осъществен бе обмен на опит с детска градина „Щастливо детство“.

Учителите на първи клас ще посетят детски градини по определени предмети, за да се създаде приемственост между подготвителната група и І клас.

Снимки