Форум на младите педагогически специалисти „Предизвикателствата пред нас – една година по-късно”

Новини

Четирима учители от Средно училище „Георги Измирлиев” взеха участие във форум на младите педагогически специалисти „Предизвикателствата пред нас – една година по-късно”, Велико Търново, 16 – 18 юни 2017 год.

В рамките на три дни учителите работиха по групи на теми, свързани с трудностите в образованието и удоволствието от професията, взеха участие и в обучения , проведени от преподавателите на Великотърновския университет.

След представяне на колажи на тема „Предизвикателствата пред младите учители”  и уъркшопове в малки групи, през втория ден младите педагози имаха възможност да се срещнат с Министъра на образованието и науката – Красимир Вълчев. Всички участници във форума споделиха предложенията си за промяна в образователната система. На срещата присъстваха представители на общините, народни представители и началника на РУО – инж. Розалия Личева.

В обучение на тема „Активно учене – интеграция на знания и емоции в образователния процес” взе участие Десислава Томова. По темата „Изготвяне на анализ и план за действие за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие” се включи Светлозара Тинчева. Силвия Стойнева и Благовеста Кукова участваха в обучение на тема „Мотивация за учене при ученици с различна степен на обучаемост”.

Снимки