Емблемите на град Горна Оряховица

Новини

През учебната 2016/2017 година се проведе конкурс на тема „Емблемите на град Горна Оряховица“, организиран от Средно училище „Георги Измирлиев“, със съдействието на Община Горна Оряховица и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Горна Оряховица.

Целта на конкурса беше да се актуализират и популяризират символите на град Горна Оряховица. Чрез изобразително изкуство, лично творчество и информационни технологии участниците да изразят отношението си към историческата памет на града.

В четирите категории (лично творчество, рисунка, компютърна рисунка и презентация) взеха учстие ученици на възраст от 12 до 19 години. Отличени са :

Валентина Димитрова – Vв клас, Доротея Добрева – VIв клас, Радослав Александров – VIг клас, Карина Илиева – VIIa клас, Бояна Илиева – IXа клас, Теодора Евтимова – Xa клас, Миа Момъкова – Xб клас, Мирела Радева – Xб клас, Траяна Стоянова – X.б клас, Ина Димитрова – XIб клас, Снежана Гашевска – XI.б клас.