Представяне на препис на „История славянобългарска“ в Исторически музей гр. Горна Оряховица

Новини

През месец май 2017 година в Исторически музей гр. Горна Оряховица се проведе среща  на Йордан Карастоянов от село Поликрайще и ученици от СУ „Георги Измирлиев“ и ПГЕЕ „М.В. Ломоносов“. Срещата беше посветена на История славянобългарска и нейните преписи.

Хобито на Йордан Карастоянов  е да прави преписи на възрожденски книги, в товова число и на Паисиевата история. Той разказа и показа на присъстващите техниката на своята работа. А учениците от  нашето учениците  с гордост показаха направиният от тях първи препис на История славянобългарска в град Горна Оряховица.