СЪОБЩЕНИЕ

Новини

Уважаеми родители,

Предстоящите родителски срещи ще се проведат по график както следва:

І клас07.09.2017 година (четвъртък) от 17,30 часа

ІІ – ІV клас13.09.2017 година (сряда) от 17,30 часа

V – VІІ клас14.09.2017 година (четвъртък) от 17,30 часа

VІІІ – ХІІ клас19.09.2017 година (вторник) от 17,30 часа