Първа организационна среща по проект „Как да предотвратим насилието над ученици със специални образователни потребности“ Програма Еразъм +

Новини

Учители от СУ “Георги Измирлиев“ участваха в първата организационна среща по проект „Как да предотвратим насилието над ученици със специални образователни потребности“ по програма Еразъм +. Проектът е с продължителност 24 месеца и координатор е СУ “Георги Измирлиев“, Горна Оряховица. Партньори по проекта са училища от Турция, Испания, Португалия и Полша.

Цели на проекта са: да се привлече вниманието на обществеността към проблемите на учениците със специални образователни потребности; да се научим да разпознаваме и предотвратяваме проявите на насилие и дискриминация; да научим учениците да реагират адекватно в критични ситуации; да мотивираме учениците да заемат активна позиция по посочената проблематика.

Първата организационната среща се проведе в периода 22.10.2017 – 28.10.2017 година в град Чорум, Турция. Домакините посрещнаха гостите с народни танци и музикална програма. Всеки екип представи своето училище. Проведе се конкурс за избор на лого на проекта. Бяха обсъдени изискванията за управление на проекта, предстоящите дейности, участието на учениците и дейностите по разпространение на проекта.

В рамките на проекта са планирани много дейности, в които активната страна са учениците. Предстои провеждане на изложба и конкурс на плакати срещу насилието в училище, създаване на ученическа поезия, изработване на брошури, постери, интервюта със съученици, родители, граждани, представители на местната власт. Учениците, участващи в проекта, ще създадат филми, посветени на предотвратяването на насилие в училище. Всички партньори ще участват в изработването на наръчник със съвети: „Как да предотвратим насилието над ученици със специални образователни потребности“ и в провеждането на фестивал „Училище без насилие“, включващ много музикални и театрални изяви. Фестивалът ще се състои в Испания през месец март 2019 година. Предстои и уъркшоп на тема: „Насилието и неговите психологически и социални аспекти“, където учители ще споделят своя професионален и лечин опит.

В края на двугодишния период учениците ще напишат сценарий за радио- или телевизионно шоу за разпространение на дейностите по проекта.

Снимки