Непедагогически персонал

Росен Димитров – счетоводител

Стефка Илиева – ЗАТС

Цветомира Костадинова – домакин

Даниела Каращранова – касиер

Даниела Данкова – библиотекар

Силвия Стоилкова – хигиенист

Галина Симеонова – хигиенист

Пепа Манчева – хигиенист

Недка Тодорова – хигиенист

Йорданка Чолакова – хигиенист

Милка Иванова – хигиенист

Боряна Цонева – хигиенист

Христофор Хинков – работник по поддръжката

Даниел Захариев – огняр

Симеон Димитров – спасител