Контакти

Адрес

Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Ангел Кънчев“ № 17

Ръководство

 • Телефон: 061860266
  Е-mail: info-300216@edu.mon.bg

  Криси Аврамова
  Директор
 • Телефон: 0886617840
  Е-mail:  info-300216@edu.mon.bg

  инж.Йорданка Симеонова
  Зам.- директор по учебната дейност
 • Телефон: 0878124208
  Е-mail:

  Йоланда Иванова
  Зам.- директор по учебната дейност
 • Телефон: 0618/20129

  Росен Манев
  Зам. -директор по административно-стопанска дейност

 

Счетоводство

 • Телефон: 0618/20129

  Цветомира Алексиева
  Главен счетоводител
 • Телефон: 0618/20215

  Ваня Мицова
  Касиер

 

Информационни и комуникационни технологии

 • Телефон: 0878931465
  E-mail: dkostadinova@sugizmirliev.eu

  инж. Десислава Костадинова
  Ръководител на направление „ИКТ“

 

Училищна администрация

 • Телефон: 0618/22131

  Даниела Данкова
  Библиотекар
 • Телефон: 0618/20153

  Светлана Петкова
  Домакин
 • Телефон: 0618/60266

  Стефка Илиева
  Завеждащ административно-техническа служба

 

Училищни психолози

 • Телефон: 0894 662 175
  E-mail:Yosifovdimitar01@gmail.com

  Димитър Йосифов
  Психолог
 • Телефон: 0888 314 354
  E-mail: mariana_don4eva@abv.bg

  Мариана Дончева
  Психолог

 

Медицински кабинет

 • Телефон: 0889405175

  Людмила ГлухароваМедицински фелдшер