Седмично разписание и графици

График на учебното време


График за дистанционните учебни часове изтегляне


График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2020/2021г-изтегляне


Седмично разписание за II учебен срок на учебната 2020/2021г.Списък на класните стаи и ръководители на класовете за учебната 2020/20201 годинаизтегли

Графици за II срок на учебната 2020/ 2021 година


Приравнителни изпити


Приравнителни изпити за X клас-изтегли