Личности

Анастас Бендерев – роден 1859г. Учи до трети клас в мъжкото училище в Горна Оряховица, а след това в мъжката гимназия в Габрово. По време на Априлското въстание е учител в града и заедно с Георги Измирлиев взема дейно участие в подготовката му. През 1879 г. Учи във военно училище в Русия. Адютант на княз Александър І Батенберг.

 

Вичо Грънчаров – учи до трети клас в мъжкото училище в Горна Оряховица, а след това в гр. Свищов. През 1869 г. Е един от основателите на Народно читалище „Напредък“ и женско дружество в града. Почетен гражданин на Горна Оряховица.

 

Панайот Стефанов Цвикев (1890-1923) – Учи в горнооряховското училище, а през 1912 г. Завършва правни науки в Софийски университет.

 

Сотир Иванов Зринов (1888-1925) – Учи в горнооряховското училище, а след това в търговската гимназия в Търново.

 

Ганчо Заяков – завършил гимназията и неин директор от 14.01.1950 до 01.09.1974 г.

 

Д-р Стефан Черкезов – роден на 27.04.1937 г. В с. Виноград. Завършва в Горнооряховската гимназия през 1955 г. С общ успех Отличен (5.79) и става студент по медицина в гр. София. Първият си стаж изкарва в болницата в Горна Оряховица, а след това практикуващ лекар в с. Стрелец.

На 15.08.1963 г. Взема участие в съвещание на селските лекари от района на градска болница – Горна Оряховица. След това си тръгва към село с автобуса, който избухва в пламъци след сблъсък с камион. С цената на живота си спасява пътниците, но обгарянията по тялото му са толкова големи, че той умира на 16.08.1963 г.

 

Виктор Чучков (Спиридонов) – роден на 25 февруари 1946 г. Български пианист и композитор. Професор по камерна музика. Почетен гражданин на Горна Оряховица.

 

Юлия Винер Ченишева – родена на 17.04.1929 г. в гр. Лясковец. Българска оперна певица и педагог. Умира на 22.10.2010 г. в гр. София.

 

Професор Пею Узунов (1925-2006) – Учи в Горнооряховската гимназия 1940-1942 г. Декан на медицински факултет в София в периода 1983-1984 г. и Ректор на ВМИ – София (1985-1987) Един от създателите на патологоанатомичната школа по диагностика на белодробните заболявания.

Професор доктор на медицинските науки Стоян Лалчев Ганчев. Роден 1945 година в Горна Оряховица. Завършва Политехническа гимназия „Георги Измирлиев“ и медицина в град София. В периода 1989 – 2000г. е шеф на катедра Генетика в Медицинска академия към Медицинския университет гр. София. До 2008 година е национален консултант по Медицинска генетика към МЗ. Специализирал е във Франция, Германия, Финландия и др.

Професор доктор  на историческите науки Людмил Спасов. Роден на 8 май 1949 год. в Горна Оряховица. Завършва Политехническа гимназия „Георги Измирлиев“. Специалист по нова и най-нова българска история. От 1983 до 1987 год. е зам. декан на Историческия факултетвъв ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.  През 2008 год. става професор в ПУ „Паисий Хилендарски“. От 2004 до 2012 год. е директор на филиал „Любен Каравелов“ при ПУ.

Доцент доктор  на химическите науки Петранка Тодорова Пипева – Димитрова. Родена през 1949 год. в Горна Оряховица. Завършва Политехническа гимназия „Георги Измирлиев“  , а след това Химико – технологичен университет в гр. Бургас. Минава през всички научни степени и звания, достига  до зам. ректор по учебната дейност в ХТУ- град Бургас. Има 23 авторски свидетелства и патенти, които са внедрени в производството.

Марияна Карагьозова – Финкова. Родена през 1949 год. в гр. Горна Ораховица. Завършва Политехническа гимназия „Георги Измирлиев“, а след това –  право в СУ. Професор по Конституционно право от 2009 год. Завеждащ Катедра по конституционно право в СУ и член на правния съвет при Президента на Република България. Към 2017 год. е конституционен съдия.

Професор доктор на физическите науки Веселин Любомиров Страшилов. Роден на 15 юли 1949 год. в Горна Оряховица. Завършва Политехническа гимназия „Георги Измирлиев“, а след това- Физическия факултет на СУ със специалност „Физика на твърдото тяло“. В периода 1989-2007 год. е доцент към катедра „ Физика“ в СУ, а от 2007 год. професор и ръководител на катедра Физика на твърдото тяло и микроелектроника. Включен в световното издание на „Кой, кой е в науката и инженеринга“.

Доцент доктор  на филологическите науки Красимир Петров. Завършва Горнооряховската гимназия, а след това специалност „Френска филология“ в СУ. Преподава история на френската литература и теория и практика на художествения превод във ВТУ. Има награда за най-добър преводач от френски на български език. Ръководител на катедра „Романски филологии“ във ВТУ.

Валентин Димитров Миновски – роден в Горна Оряховица на 03 май 1950 г. Завършва Горнооряховската гимназия през 1968 г. Оперен и оперетен певец. От 1998 година работи и твори зад граница – САЩ, Англия.

Светла Стефанова Златева – родена на 24 февруари 1952 г. в Горна Оряховица. Лекоатлет, участник в две олимпиади и седем европейски първенства. Има пет подобрени световни рекорда. На Олимпиадата в Мюнхен 1972 г. става първата бъларка поставила олимпийски рекорд. Почетен гражданин на Горна Оряховица.

Чл. кор. професор доктор на историческите науки Васил Николов.  Роден 1952 год. Завършва Горнооряховската гимназия, а след това археология в СУ. Специализирал в Германия, САЩ, Турция. Стипендиант на Фондация „Александър фон Хумболт“ и Фондация „Мелон“. През 2003 – 2007 год. е директор на Националния археологически институт с музей към БАН. От 2003 год. е председател на Научния съвет на Националния археологически институт. Зам. председател на БАН.

Доктор на медицинските науки Стефана Янева. Родена 1952 год. Завършва Горнооряховската гимназия, а след това – медицина в гр. Варна. Собственик и управител на медицински център „Бляк сий“ ООД, който е единствен в България лицензиран от всички морски администрации за издаване на морски сертификати за пътуване на моряците.

Професор доктор  на юридическите науки Лъчезар  Дачев. Роден 1952 год. Завършва Горнооряховската гимназия и Право в СУ. От 2004 год. е професор по теория на държавата и правото и преподавател в СУ. Към 20017 год. е декан на Юридическия факултет на Русенския университет – трети мандат.

Д-р Христо Манев. Роден на 23 май 1953 год. Завършва медицина в Медицински университет , София. През 1984 год. специализира „Акушерство и геникология“ в  гр. Хале – бивша ГДР. От 1985 до 1991 год живее и работи в Горна Оряховица, а след това се установява със семейството си в Германия. До 2007 год. завежда оперативното отделение в град Куединбург. През 2006 год. защитава докторска дисертация в град Кьолн. От 2007 до 2015 год. е Главен лекар на оперативно отделение на клиника в Халберщадт, Германия.

Доцент доктор на историческите науки Стефан Чохаджиев. Роден 1953 год. Завършва Горнооряховската гимназия, а след това –  археология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Двадесет години работи в Кюстендил и създава неолитната част на музейната сбирка в града. Преподавател във ВТУ по археология. Работи на терен, проучвайки основно епохите на неолита и халколита. Един от откривателите на хотнишкото златно съкровище,  което е датирано към 7000 год. пр. Хр. От 2007 год проучва селищна могила „Нуриюк“  в местността Чанаджик, с. Сушина, област Шумен, от епохата на халколита.

Доцент доктор  на архитектурните науки Валери Иванов. Роден е през 1954 год. Завършва Горнооряховската гимназия, а след това учи в УАСГ, гр. София. Специализира в областта на урбанизацията. Зам. ректор на ВИАС, гр. София.

Професор доктор на философските науки Ели Милчева Сярова – Василева. Родена през 1954 год. в Горна Оряховица. През 1972 год. Завършва  Политехническа гимназия в Горна Оряховица, а след това – филисофия в СУ. Специалист по философия на религиите.

Професор доктор по медицина Иван Иванов. Роден е през 1954 год. Завършва  Политехническа гимназия в Горна Оряховица през 1972 год., а след това –  медицина в град София. През 1992 до 1994 год. е началник на отделение по ендокринология и нефрология в МВР болница и от 1998 до 2003 год. е началник на отделение по нефрология и ревматология в УМБАЛ. От 1997 год. е собственик и управител на Медицински център „БИВИ“, гр. София, по ултразвукова диагностика.

Доц. Сашо Иванов Марков. Роден на 8 октомври 1956 год. Завършва Горнооряховсата гимназия през 1974 год., след това Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Философия” и втора специалност „История“. Специализация в МГУ „М. Ломоносов“ – Москва. Ръководител катедра „Философски науки“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (1999-2003г.), Декан на философския факултет.  Председател на Общото събрание на ФФ. Член на Академичен  съвет на ВТУ. Зам. гл. pедактор на сп. „Филисофска мисъл“, член на Специализиран научен съвет по „Философия“  към ВАК.

Доцент доктор по педагогика Евелина Денева. Родена през 1957 год в гр. Горна Оряховица.  Завършва  Политехническа гимназия в Горна Оряховица, а след това – специалности „Математика“ и „Механика“ в СУ. От 1990 да 2000 год. е зам. декан на Учителския институт в гр. Бургас. От 2014 год.  е зам. ректор по учебната дейност и акредитацията на Бургаския свободен универитет.

Професор доктор на юридическите науки Методи Маринов. Роден през 1959 год. в Горна Оряховица. През 1977 завършва с отличие Политехническата гимназия, а през 1984 год. юридическия факултет на СУ. Специализира гражданско, семейно, корпуративно и търговско право. От 2009 год. е професор по гражданско и семейно право в Нов български университет. От 2004 до 2010 год. е член на Контролния съвет на СУ и председател на Общото събрание на Юридическия факултет. От 2014 год е арбитър в Арбитражния съд в Европейската юридическа палата.

Професор доктор на медицинските науки Димитър Живков Стойков. Роден на 9 април 1959 год. Завършва  Политехническа гимназия в Горна Оряховица, а след това медицина в гр. Плевен. Специалист по спешна, съдова и коремна хирургия, а в Милано специализира чернодробна хирургия. От 1997 до 2004 год. е ръководител на Централния оперативен блок в УМБАЛ гр. Плевен; в периода 2004 – 2005 год. е изпълнителен директор на УМБАЛ. През 2009 год. последователно става началник на Клиника по хирургия и Изпълнителен директор на УМБАЛ гр. Плевен. В периода 2011 – 2015 год е кмет на гр. Плевен, а след изтичане на мандата е отново ночалник на Клиника по хирургия в града.

Доц. д-р Пламен Гацов е завършил медицина във ВМИ – гр. Плевен. От 1990 г., след спечелен конкурс, е асистент към Националната кардиологична болница в София. През 1992 г. придобива специалност „ Вътрешни болести“, а през 1996 г. – „Кардиология“. Специализирал е в Гърция, Япония и САЩ. Има повече от 90 научни публикации в български и чужди списания, доклади на български и международни конгреси. Член на Европейското кардиологично дружество, Дружеството на кардиолозите в България и на Българското дружество по интервенционална кардиология.През 2002 год получава диплома за Европейски кардиолог. От 2010 год. е началник на Клиниката по кардиология и на Отделението по инвазивна кардиология на УБ „Лозенец“, гр. София. Редовен преподавател в Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2016 год е зам. началник на Клиниката по кардиология към Втора градска болница, гр. София.

Цветан Николов Гашевски – роден на 15.07.1970 г. в София. Основното си образование получава в І ЕСПУ „Георги Измирлиев“. Шесткратен световен и десеткретен европейски шампион по канадска борба. Класиран сред 10-те най-добри спортисти на Горна Оряховица за ХХ век. Почетен гражданин на Горна Оряховица.

Христо Узунов – роден в Горна Оряховица на 01.10.1971 г. Завършва І ЕСПУ „Георги Измирлиев“ през 1989 г. Актьор и дубльор на филми.

Ваня Николова Николова. Родена на 11 юли 1976 год. в гр. Горна Оряховица. Основното си образование завършва в ЕСПУ „ Георги Измирлиев“, а висшето – специалност „История“  в СУ. Сценарист, работи по най- известните български сериали – „Под прикритие“, „Стъклен дом“ и др.