Самостоятелна форма на обучение

За учебната 2023/2024 година няма ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение.