Самостоятелна форма на обучение

Срокове за проверка и оповестяване на резултатите

Срок за проверяване: 3 дни след провеждане на изпита.

Оповестяване на резултатите от изпитите: на информационното табло на входа на училището.

ГРАФИК за провеждане на редовна януарска сесия на учебната 2021/2022 година за изпити в самостоятелна форма на обучение ІХ клас

Учебен предмет Комисия по оценяване Дата Час Зала Квестори
1. Български език и литература Председател: Марияна Кирова Член: Росица Иванова 01.12.2021 14.30 213 Валентина Стоева

Александър Александров

2. Чужд език –  испански език

·         Писмен

·         Устен

Председател: Виолета Кожухарова

Член: Тихомира Кирацова

08.12.2021 14.30 213 Славка Стефанова

Никола Величков

3. Математика Председател: Мария Димитрова

Член: Росица Христова

15.12.2021 14.30 213 Лидия Блажева

Явор Генов

4. Информационни

технологии

·         Писмен

·         Практически

Председател: Кремена Петърчева

Член: Тихомира Кирацова

22.12.2021  

14.30

 

КЗ Румяна Димитрова

Ваня Радева

5. История и цивилизация Председател: Милена Минчева

Член: Явор Генов

05.01.2022 14.30 213 Аспарух Костов Светла Алексиева
6. География и икономика Председател: Санка Аврамова

Член: Явор Генов

12.01.2022 14.30 213 Тихомира Кирацова

Светла Стоянова

7. Физическо възпитание и спорт Председател: Светлозар Баждаров

Член: Мариета Чолакова

19.01.2022 14.30 Нов салон Мая Иванова

Милена Иванова

8. Химия и опазване на околната среда – ИУЧ Председател: Галина Кънчева

Член: Галина Иванова

26.01.2022 14.30 213 Румяна Димитрова

Александър Александров