Самостоятелна форма на обучение

График редовна и поправителна сесия самостоятелна форма изтегли


  • Промяна в график самостоятелна форма –изтегли

Самостоятелна форма VIII  клас


  • Самостоятелна форма VІІІ клас сесия декември-януари-изтегли
  • Самостоятелна форма VІІІ клас сесия май-юни-изтегли

Самостоятелна форма X клас


  • Самостоятелна форма Х клас сесия декември-януари-изтегли
  • Самостоятелна форма Х клас сесия май-юни-изтегли

Самостоятелна форма XI клас


  • Самостоятелна форма ХІ клас сесия декември-януари-изтегли
  • Самостоятелна форма ХІ клас сесия май-юни-изтегли