Самостоятелна форма на обучение

Срокове за проверка и оповестяване на резултатите

Срок за проверяване: 3 дни след провеждане на изпита.

Оповестяване на резултатите от изпитите: на информационното табло на входа на училището.

График за изпитна сесия май-юни 2023 г., V клас

Учебен предмет Комисия по оценяване Дата Час Зала Квестори
1. Чужд език –  английски език Председател: Валентина Тодоранова

Член: Полина Йорданова

03.05.2023 14.00 213 Лидия Блажева

Явор Генов

2. Човекът и природата Председател: Галина Заразаланова

Член: Валентина Дамянова

17.05.2023 14.00 213 Светла Стоянова

Александър Александров

3. Музика Председател: Аспарух Костов

Член: Стелияна Христова

14.06.2023  

14.00

 

КЗ Румяна Димитрова

Ваня Радева

4. Изобразително изкуство Председател: Димо Иванов

Член: Валентина Стоева

21.06.2023 14.00 213 Тихомира Кирацова

Светла Стоянова

5. Технологии и предприемачество Председател: Кремена Янкова

Член: Светла Алексиева

31.05.2023 14.00 213 Румяна Димитрова

Александър Александров

6. Математика – ИУЧ Председател: Мария Димитрова

Член: Росица Христова

07.06.2023 14.00 213 Аспарух Костов Кремена Петърчева

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка, самостоятелна форма, ІХ клас, профил „Чужди езици“

Учебен предмет Комисия по оценяване Дата Час Зала Квестори
7. Чужд език – английски език

·         Писмен

·         Устен

Председател: Полина Йорданова

Член: Светлозара Тинчева

03.05.2023 14.00 213 Лидия Блажева

Явор Генов

8. Философия Председател: Любомир Стоев

Член: Милена Минчева

10.05.2023 14.00 213 Цветелина Николова

Венцислав  Величков

9. Биология и здравно образование Председател: Диляна Грозева

Член: Галина Зарзаланова

17.05.2023 14.00 213 Светла Стоянова

Александър Александров

10. Физика и астрономия Председател: Валентина Дамянова

Член: Галина Кънчева

31.05.2023  

14.00

 

213 Румяна Димитрова

Александър Александров

11. Музика Председател: Аспарух Костов

Член: Стелияна Христова

14.06.2023 14.00 213 Румяна Димитрова

Ваня Радева

12. Изобразително изкуство Председател: д-р Димо Иванов

Член: Валентина Стоева

21.06.2023 14.00 213 Тихомира Кирацова

Светла Стоянова

13. Английски език ИУЧ

·         Писмен

·         Устен

Председател: Полина Йорданова

Член: Светлозара Тинчева

07.06.2023 14.00 213 Аспарух Костов Кремена Петърчева

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка, самостоятелна форма, Х клас, профил „Природни науки“

Учебен предмет Комисия по оценяване Дата Час Зала Квестори
14. Чужд език – английски език

·         Писмен

·         Устен

Председател: Даниела Генова

Член: Полина Йорданова

03.05.2023 14.00 213 Лидия Блажева

Явор Генов

 

15. Философия Председател: Любомир Стоев

Член: Милена Минчева

10.05.2023 14.00 213 Цветелина Николова

Венцислав  Величков

16. Биология и здравно образование Председател: Диляна Грозева

Член: Галина Зарзаланова

17.05.2023 14.00 213 Светла Стоянова

Александър Александров

17. Физика и астрономия Председател: Валентина Дамянова

Член: Галина Кънчева

31.05.2023  

14.00

 

213 Аспарух Костов Кремена Петърчева
18. Химия и опазване на околната среда Председател: Галина Кънчева

Член: Диляна Грозева

07.06.2023 14.00 213 Румяна Димитрова

Ваня Радева

19. Музика Председател: Аспарух Костов

Член: Стелияна Христова

14.06.2023 14.00 213 Тихомира Кирацова

Светла Стоянова

20. Изобразително изкуство Председател: д.р Димо Иванов

Член: Валентина Стоева

21.06.2023 14.00 213 Мая Иванова

Милена Иванова

21. Биология и здравно образование- ИУЧ Председател: Диляна Грозева

Член: Галина Зарзаланова

28.06.2023 14.00 213 Румяна Димитрова

Александър Александров

График за изпити за определяне на годишна оценка, самостоятелна форма, ХІІ клас, профил „Чужди езици“

Учебен предмет Комисия по оценяване Дата Час Зала Квестори
22. Английски език

·         Писмен

·         Устен

Председател: Даниела Генова

Член: Елица Билева

04.04.2023 14.00 213 Явор Генов Тихомира Кирацова
23. Гражданско образование Председател: Любомир Стоев

Член: Милена Минчева

18.04.2023 14.00 213 Румяна Димитрова

Ваня Радева

24. Английски език  В2 ПП

 

Председател: Елица Билева

Член: Даниела Генова

11.04.2023 14.00 213 Светла Алексиева

Любомир Стоев

25. Философия ПП

 

Председател: Любомир Стоев

Член: Милена Минчева

25.04.2023 14.00 213 Аспарух Костов

Александър Александров

 

ГРАФИК на консултациите за ученици в Х клас, самостоятелна форма на обучение

 

Учебен предмет Преподавател Ден Час Стая
1. Български език и литература Благовеста Кукова Вторник 14.00 312
2. Чужд език – испански език Виолета Кожухарова Понеделник 14.00 98
3. Математика Мария Димитрова Вторник 14.00 105
4. Информационни технологии Цветелина Николова Понеделник 14.00 404
5. История и цивилизация Милена Минчева Вторник 14.00 109
6. География и икономика Санка Аврамова Понеделник 14.00 314
7. Физическо възпитание и спорт Светлозар Баждаров Понеделник 14.00 НС
8. Химия и опазване на околната среда – ИУЧ Галина Кънчева Вторник 14.00 217

ГРАФИК на консултациите за ученици в ХII клас, самостоятелна форма на обучение

Учебен предмет Комисия по оценяване Ден Час Зала
1. Български език и литература Марияна Кирова Вторник 14.00 216
2. Чужд език – испански език Виолета Кожухарова Понеделник 14.00 98
3. Математика Росица Христова Понеделник 14.00 213
4. Физическо възпитание и спорт Мариета Чолакова Вторник 14.00 Нов салон
5. Информационни технологии Светла Алексиева Сряда 14.00 402


График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за самостоятелна форма, V клас

Учебен предмет Комисия по оценяване Дата Час Зала Квестори
1. Български език и литература Председател: Марияна Кирова

Член: Ивелина Русева

01.12.2022 14.00 213 Валентина Стоева

Александър Александров

2. Математика Председател: Мария Димитрова

Член: Росица Христова

15.12.2022 14.00 213 Лидия Блажева

Явор Генов

3. Компютърно моделиране и информационни технологии

·         Писмен

·         Практически

Председател: Цветелина Николова

Член: Тихомира Кирацова

22.12.2022  

14.00

 

КЗ Румяна Димитрова

Ваня Радева

4. История и цивилизация Председател: Милена Минчева

Член: Явор Генов

05.01.2023 14.00 213 Аспарух Костов Кремена Петърчева
5. География и икономика Председател: Санка Аврамова

Член: Явор Генов

12.01.2023 14.00 213 Тихомира Кирацова

Светла Стоянова

6. Български език и литература – ИУЧ Председател: Ивелина Русева

Член: Марияна Кирова

26.01.2023 14.00 213 Д-р Димо Иванов

Любомир Стоев

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за самостоятелна форма, IX клас

Учебен предмет Комисия по оценяване Дата Час Зала Квестори
1. Български език и литература Председател: Росица Иванова

Член: Марияна Кирова

01.12.2022 14.00 213 Валентина Стоева

Александър Александров

2. Чужд език – испански език

·         Писмен

·         Устен

Председател: Виолета Кожухарова

Член: Тихомира Кирацова

08.12.2022 14.00 213 Ива Куцарова

Венцислав  Величков

3. Математика Председател: Росица Христова

Член: Мария Димитрова

15.12.2022 14.00 213 Лидия Блажева

Явор Генов

4. Информационни технологии

·         Писмен

·         Практически

Председател: Цветелина Николова

Член: Кремена Петърчева

22.12.2022  

14.00

 

КЗ Румяна Димитрова

Ваня Радева

5. История и цивилизация Председател: Явор Генов

Член: Милена Минчева

05.01.2023 14.00 213 Аспарух Костов Кремена Петърчева
6. География и икономика Председател: Санка Аврамова

Член: Явор Генов

12.01.2023 14.00 213 Тихомира Кирацова

Светла Стоянова

7. Химия и опазване на околната среда Председател: Галина Кънчева

Член: Диляна Грозева

19.01.2023 14.00 213 Румяна Димитрова

Александър Александров

8. Чужд език – испански език- ИУЧ

·         Писмен

·         Устен

Председател: Виолета Кожухарова

Член: Тихомира Кирацова

26.01.2023 14.00 213 Д-р Димо Иванов

Любомир Стоев

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за самостоятелна форма, IX клас

Учебен предмет Комисия по оценяване Дата Час Зала Квестори
1. Български език и литература Председател: Росица Иванова

Член: Марияна Кирова

21.02.2023 14.00 213 Валентина Стоева

Александър Александров

2. Чужд език – испански език

·         Писмен

·         Устен

Председател: Виолета Кожухарова

Член: Тихомира Кирацова

28.02.2023 14.00 213 Ива Куцарова

Венцислав  Величков

3. Математика Председател: Росица Христова

Член: Мария Димитрова

07.03.2023 14.00 213 Лидия Блажева

Александър Александров

4. Информационни технологии

·         Писмен

·         Практически

Председател: Цветелина Николова

Член: Кремена Петърчева

14.03.2023  

14.00

 

КЗ Румяна Димитрова

Ваня Радева

5. История и цивилизация Председател: Явор Генов

Член: Милена Минчева

21.03.2023 14.00 213 Аспарух Костов Кремена Петърчева
6. География и икономика Председател: Санка Аврамова

Член: Явор Генов

28.03.2023 14.00 213 Светла Стоянова

Румяна Димитрова

7. Химия и опазване на околната среда Председател: Галина Кънчева

Член: Диляна Грозева

04.04.2023 14.00 213 Явор Генов Тихомира Кирацова
8. Чужд език – испански език- ИУЧ

·         Писмен

·         Устен

Председател: Виолета Кожухарова

Член: Тихомира Кирацова

11.04.2023 14.00 213 Светла Алексиева

Любомир Стоев

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за самостоятелна форма, Х клас, профил „Природни науки“

Учебен предмет Комисия по оценяване Дата Час Зала Квестори
1. Български език и литература Председател: Благовеста Кукова

Член: Марияна Кирова

01.12.2022 14.00 213 Валентина Стоева

Александър Александров

2. Чужд език – испански език

·         Писмен

·         Устен

Председател: Виолета Кожухарова

Член: Тихомира Кирацова

08.12.2022 14.00 213 Ива Куцарова

Венцислав  Величков

3. Математика Председател: Мария Димитрова

Член: Росица Христова

15.12.2022 14.00 213 Лидия Блажева

Явор Генов

4. Информационни технологии

·         Писмен

·         Практически

Председател: Цветелина Николова

Член: Тихомира Кирацова

22.12.2022  

14.00

 

КЗ Румяна Димитрова

Ваня Радева

5. История и цивилизация Председател: Милена Минчева

Член: Явор Генов

05.01.2023 14.00 213 Аспарух Костов Кремена Петърчева
6. География и икономика Председател: Санка Аврамова

Член: Явор Генов

12.01.2023 14.00 213 Тихомира Кирацова

Светла Стоянова

7. Физическо възпитание и спорт Председател: Светлозар Баждаров

Член: Мариета Чолакова

16.01.2023 14.00 Нов салон Мая Иванова

Милена Иванова

8. Химия и опазване на околната среда – ИУЧ Председател: Галина Кънчева

Член: Диляна Грозева

19.01.2023 14.00 213 Румяна Димитрова

Александър Александров

9. Български език и литература – ИУЧ Председател: Благовеста Кукова

Член: Марияна Кирова

26.01.2023 14.00 213 Д-р Димо Иванов

Любомир Стоев

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за самостоятелна форма, ХII клас

Учебен предмет Комисия по оценяване Дата Час Зала Квестори
1. Български език и литература Председател: Марияна Кирова

Член: Благовеста Кукова

01.12.2022 14.00 213 Валентина Стоева

Александър Александров

2. Чужд език – испански език

·         Писмен

·         Устен

Председател: Виолета Кожухарова

Член: Тихомира Кирацова

08.12.2022 14.00 213 Ива Куцарова

Венцислав  Величков

3. Математика Председател: Мария Димитрова

Член: Росица Христова

15.12.2022 14.00 213 Лидия Блажева

Явор Генов

4. Физическо възпитание и спорт Председател: Мариета Чолакова

Член: Светлозар Баждаров

16.01.2023 14.00 Нов салон Мая Иванова

Милена Иванова

5. Испански език

·         Устно общуване

·         Писмено общуване

·         Език и култура

·         Езикови практики

·         Испаноезичният свят без граници

Председател: Виолета Кожухарова

Член: Тихомира Кирацова

19.01.2023 14.00 213 Румяна Димитрова

Александър Александров

6. Информационни технологии

·         Уеб дизайн

·         Решаване на проблеми с ИКТ

·         Работа по проекти

Председател: Светла Алексиева

Член: Десислава Костадинова

22.12.2022 14.00 КЗ Румяна Димитрова

Ваня Радева

 

 

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за самостоятелна форма, ХII клас

Учебен предмет Комисия по оценяване Дата Час Зала Квестори
1. Български език и литература Председател: Марияна Кирова

Член: Благовеста Кукова

26.01.2022 14.00 213 Валентина Стоева

Александър Александров

2. Чужд език – испански език

·         Писмен

·         Устен

Председател: Виолета Кожухарова

Член: Тихомира Кирацова

02.02.2022 14.00 213 Ива Куцарова

Венцислав  Величков

3. Математика Председател: Мария Димитрова

Член: Росица Христова

09.02.2022 14.00 213 Лидия Блажева

Явор Генов

4. Физическо възпитание и спорт Председател: Мариета Чолакова

Член: Светлозар Баждаров

16.01.2023 14.00 Нов салон Мая Иванова

Милена Иванова

5. Испански език

·         Устно общуване

·         Писмено общуване

·         Език и култура

·         Езикови практики

·         Испаноезичният свят без граници

Председател: Виолета Кожухарова

Член: Тихомира Кирацова

19.01.2023 14.00 213 Румяна Димитрова

Александър Александров

6. Информационни технологии

·         Уеб дизайн

·         Решаване на проблеми с ИКТ

·         Работа по проекти

Председател: Светла Алексиева

Член: Десислава Костадинова

12.01.2022 14.00 КЗ Румяна Димитрова

Ваня Радева