Самостоятелна форма на обучение

Срокове за проверка и оповестяване на резултатите

Срок за проверяване: 3 дни след провеждане на изпита.

Оповестяване на резултатите от изпитите: на информационното табло на входа на училището.

ГРАФИК на консултациите за ученици в ІХ клас, самостоятелна форма на обучение

 

№ по ред Учебен предмет Ден от седмицата Начален час Стая Учител
1 Чужд език –  английски език Петък 14.00 318 Никола Величков
2 Философия Вторник 14.00 312 Любомир Стоев
3 Биология и здравно образование Вторник 14.00 106 Диляна Грозева
4 Физика и астрономия Вторник 14.00 210 Валентина Дамянова
5 Химия и опазване на околната среда Вторник 14.00 318 Галина Кънчева
6 Музика Четвъртък 14.00 309 Аспарух Костов
7 Изобразително изкуство Понеделник 14.00 209 д-р Димо Иванов
8 Биология и здравно образование – ИУЧ Вторник 14.00 106 Диляна Грозева

ГРАФИК за провеждане на редовна  сесия  май-юни на учебната 2021/2022 година за изпити в самостоятелна форма на обучение ІХ клас

Учебен предмет Комисия по оценяване Дата Час Зала Квестори
1. Чужд език –  английски език

·Писмен

·Устен

Председател: Никола Величков Член: Полина Йорданова 05.05.2022 14.00 213 Валентина Стоева

Аспарух Костов

2. Философия Председател: Любомир Стоев

Член: Милена Минчева

12.05.2022 14.00 213 Славка Стефанова

Венцислав  Величков

3. Биология и здравно образование Председател: Диляна Грозева

Член: Галина Зарзаланова

26.05.2022 14.00 213 Лидия Блажева

Явор Генов

4. Физика и астрономия Председател: Валентина Дамянова

Член: Галина Кънчева

31.06.2022  

14.00

 

КЗ Румяна Димитрова

Ваня Радева

5. Химия и опазване на околната среда Председател: Галина Кънчева

Член: Диляна Грозева

07.06.2022 14.00 213 Аспарух Костов Светла Алексиева
6. Музика

·  Писмен

·       Практически

Председател: Аспарух Костов

Член: Йоланда Иванова

14.06.2022 14.00 213 Тихомира Кирацова

Светла Стоянова

7. Изобразително изкуство

· Писмен

·      Практически

Председател: д-р Димо Иванов

Член: Светлана Тончева

21.06.2022 14.00 213 Мая Иванова

Милена Иванова

8. Биология и здравно образование – ИУЧ Председател: Диляна Грозева

Член: Галина Зарзаланова

28.06.2022 14.00 213 Румяна Димитрова

Александър Александров

ГРАФИК за провеждане на редовна януарска сесия на учебната 2021/2022 година за изпити в самостоятелна форма на обучение ІХ клас

Учебен предмет Комисия по оценяване Дата Час Зала Квестори
1. Български език и литература Председател: Марияна Кирова Член: Росица Иванова 01.12.2021 14.30 213 Валентина Стоева

Александър Александров

2. Чужд език –  испански език

· Писмен

· Устен

Председател: Виолета Кожухарова

Член: Тихомира Кирацова

08.12.2021 14.30 213 Славка Стефанова

Никола Величков

3. Математика Председател: Мария Димитрова

Член: Росица Христова

15.12.2021 14.30 213 Лидия Блажева

Явор Генов

4. Информационни

технологии

·Писмен

·Практически

Председател: Кремена Петърчева

Член: Тихомира Кирацова

22.12.2021  

14.30

 

КЗ Румяна Димитрова

Ваня Радева

5. История и цивилизация Председател: Милена Минчева

Член: Явор Генов

05.01.2022 14.30 213 Аспарух Костов Светла Алексиева
6. География и икономика Председател: Санка Аврамова

Член: Явор Генов

12.01.2022 14.30 213 Тихомира Кирацова

Светла Стоянова

7. Физическо възпитание и спорт Председател: Светлозар Баждаров

Член: Мариета Чолакова

19.01.2022 14.30 Нов салон Мая Иванова

Милена Иванова

8. Химия и опазване на околната среда – ИУЧ Председател: Галина Кънчева

Член: Галина Иванова

26.01.2022 14.30 213 Румяна Димитрова

Александър Александров