За зрелостниците

Съгласно заповед № РД 09-1807/31.08.2021 година на Министъра на образованието и науката са определени:

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както следва:

 Сесия май – юни

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)– 20 май 2022 г., начало 08,30 ч.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май – 3 юни 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

Сесия август – септември

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 25 август 2022 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)– 26 август 2022 г., начало 08,30 ч.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 август – 2 септември 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити и държавните изпити за придобиване на професионална  квалификация през учебната 2021 – 2022 година:

 

 

Дейност

Срок
Сесия май – юни Сесия август – септември
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки 03.02. – 18.02.2022 г. 27.06. – 08.07.2022 г.
Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане        до 17.05.2022 г.         до 23.08.2022 г. до 17.05.2022 г. до 23.08.2022 г.
Обявяване    на    списъци    с     разпределението    на зрелостниците по училища, сгради и зали до 17.05.2022 г. до 24.08.2022 г.
Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ДИППК

20.05.2022 г. –

06.06.2022 г.

27.08.2022 г. –

07.09.2022 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ/ДИППК до 08.06.2022 г. до 08.09.2022 г.

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛИ ЗА ПРИСЪСТВИЕ НА ДЗИ

Уважаеми родители на ученици от X и XI клас в СУ „Георги Измирлиев“,

на 18 май и 20 май 2022 г. ще се проведат държавните зрелостни изпити на учениците от випуск 2021/2022 година. Във връзка с организацията и провеждането на изпитите и на основание чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл.29 от Наредба № 3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити на територията на училището се допускат до трима представители на родителите от X и XI клас .

Повече тук