Олимпиади и състезания

График за провеждане на общински кръг на олимпиадите в СУ „Георги Измирлиев“

Ученическа олимпиада Дата на провеждане Ден от седмицата Начален час
Знам и мога 21.01.2023 г. Събота 9:00
Български език и литература 15.12.2022 г. Четвъртък 14:00
Английски език 14.01.2023 г. Събота 9:00
Математика 10.12.2022 г. Събота 9:00
История и цивилизации 09.01.2023 г. Понеделник 14:00
География и икономика 11.01.2023 г. Сряда 14:00
Химия и опазване на околната среда 16.01.2023 г. Понеделник 14:00
Биология и здравно образование 23.01.2023 г. Понеделник 14:00
Физика 13.01.2023 г. Петък 14:00
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и наукатаЗАПОВЕД№РД09-4059/ 30.08.2022 г.На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2022 – 2023 година и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

УТВЪРЖДАВАМ

Графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2022 – 2023 година съгласно приложение № 1 на националните състезания през учебната 2022 – 2023 година съгласно приложение № 2 и на националните състезания по професии през учебната 2022 – 2023 година съгласно приложение № 3.

Заповедта да се връчи за изпълнение на началниците на регионалните управления на образованието (РУО) и на експертите в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование” и дирекция „Професионално образование и обучение“.

Началниците на РУО да връчат копие от заповедта на директорите на училищата от съответния регион за изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Мария Гайдарова – заместник- министър на образованието и науката.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

1. ОБЩИНСКИ КРЪГ

Класове и състезателни групи, за които се провежда общински кръг
Ученическа олимпиада Класове Брой

състезателни групи

Време на провеждане
Знам и мога IV 1 21.01.2023 г.
Български език и литература V, VI, VII, VIII – X, XI и XII 6 до 27.01.2023 г.
Английски език VIII, IX, X, XI и XII 5 до 15.01.2023 г.
Немски език VIII, IX, X, XI и XII 5 до 08.01.2023 г.
Испански език VIII, IX, X, XI и XII 5 до 22.01.2023 г.
Италиански език VIII, IX, X, XI и XII 5 до 22.01.2023 г.
Руски език V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII 8 до 08.01.2023 г.
Френски език VIII, IX, X, XI и XII 5 до 22.01.2023 г.
Математика IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII 9 до 11.12.2022 г.
Информатика IV – V, VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII 5 до 07.01.2023 г.
Информационни

технологии

V – VII, VIII – X, XI – XII 3 до 15.12.2022 г.
Лингвистика V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII 8 до 08.01.2023 г.
Философия VIII – X и XI – XII 2 до 18.01.2023 г.
История и цивилизации V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII 8 до 15.01.2023 г.
География и икономика V, VI, VII, VIII, IX, X, XI – XII 7 до 16.01.2023 г.
Гражданско образование I – IV, V – VII, VIII – X и XI – XII 4 до 02.03.2023 г.
Физика VII, VIII, IX, X, XI, XII 6 до 15.01.2023 г.
Астрономия V – VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII 4 до 13.01.2023 г.
Химия и опазване на околната среда VII, VIII, IX, X и XI – XII 5 до 22.01.2023 г.
Биология и здравно образование VII, VIII, IX, X и XI – XII 5 до 30.01.2023 г.
Техническо чертане VII – VIII и IX – XII 3 до 07.02.2023 г.

 

2. ОБЛАСТЕН КРЪГ

Класове и състезателни групи, за които се провежда областен кръг
Ученическа олимпиада Класове Брой

състеза

телни

групи

Време на провеждане
Знам и мога IV 1 25.02.2023 г. Начало 9:00 ч.
Български език и литература V, VI, VII, VIII – X, XI и XII 6 25.02.2023 г. Начало 9:00 ч
Английски език VIII, IX, X, XI и XII 5 01.02.2023 г. Начало 9:00 ч.
Немски език VIII, IX, X, XI и XII 5 05.02.2023 г. Начало 14:00 ч.
Испански език VIII, IX, X, XI и XII 5 11.02.2023 г. Начало 9:00 ч.
Италиански език VIII, IX, X, XI и XII 5 11.02.2023 г. Начало 9:00 ч.
Руски език V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII 8 04.02.2023 г. Начало 9:00 ч.
Френски език VIII, IX, X, XI и XII 5 11.02.2023 г. Начало 9:00 ч.
Математика IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII 9 12.02.2023 г. Начало 9:00 ч.
Информатика IV – V, VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII 5 04.02.2023 г. Начало 09:00 ч.
Информационни

технологии

V – VII, VIII – X, XI – XII 3 до 19.02.2023 г.
Лингвистика V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII 8 10.02.2023 г. Начало 14:00 ч.
Философия VIII – X и XI – XII 2 04.02.2023 г. Начало 9:00 ч.
История и цивилизации V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII 8 26.02.2023 г. Начало 9:00 ч.
География и икономика V, VI, VII, VIII – IX, X, XI – XII 6 18.02.2023 г. Начало 9:00 ч.
Гражданско образование I – IV, V – VII, VIII – X и XI – XII 4 до 17.03. 2023 г.
Физика VII, VIII, IX, X, XI, XII 6 18.02.2023 г. Начало 14:00 ч.
Астрономия V – VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII 4 17.02.2023 г. Начало 14:00 ч.
Химия и опазване на околната среда VII, VIII, IX, X и XI – XII 5 11.02.2023 г. Начало 14:00 ч.
Биология и здравно образование VII, VIII, IX, X и XI – XII 5 19.02.2023 г. Начало 9:00 ч.
Техническо чертане VII – VIII и IX – XII 3 11.03.2023 г. Начало 9:00 ч.

 

3. НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

Класове и състезателни групи, за които се провежда национален кръг
Ученическа олимпиада Класове Брой

състеза

телни

групи

Време на провеждане
Знам и мога IV 1 01.04.2023 г.
Български език и литература VII, VIII – Х, XI и XII 4 09.04.2023 г.
Английски език VIII, IX, X, XI и XII 5 12.03.2022 г.
Немски език VIII, IX, X, XI и XII 5 31.03. – 02.04.2023 г.
Испански език VIII, IX, X, XI и XII 5 26.03.2023 г.
Италиански език VIII, IX, X, XI и XII 5 18.03.2023 г.
Руски език VIII, IX, X, XI и XII 5 11.03.2023 г.
Френски език VIII, IX, X, XI и XII 5 19.03.2023 г.
Математика VII, VIII и IX-XII 3 07.04. – 09.04.2023 г.
Информатика IV – V, VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII 5 10.03. – 12.03.2023 г.
Информационни

технологии

V – VII, VIII – X, XI – XII 3 21.04. – 24.04.2023 г.
Лингвистика VIII, IX, X, XI и XII 5 21.04. – 24.04.2023 г.
Философия VIII – X и XI – XII 2 24.03. – 26.03.2023 г.
История и цивилизации VII, X и XII 3 28.04. – 30.04.2023 г.
География и икономика VII, VIII – IX, X, XI – XII 4 31.03 – 02.04.2023 г.
Гражданско образование I – IV, V – VII, VIII – X и XI – XII 4 28.04. – 30.04.2023 г.
Физика VII, VIII, IX, X, XI – XII 5 01.04. – 02.04.2023 г.
Астрономия VII – VIII, IX – X и XI – XII 3 05.05. – 07.05.2023 г.
Химия и опазване на околната среда VII, VIII, IX, X и XI – XII 5 18.03. – 19.03.2023 г.
Биология и здравно образование VII – VIII, IX – X и XI – XII 3 25.03. – 26.03.2023 г.
Техническо чертане VII – VIII и IX – XII 3 21.04. – 23.04.2023 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

СЪСТЕЗАНИЕ ВИД НА СЪСТЕЗАНИЕТО, МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ
Математика 1.  Национално зимно математическо състезание „Атанас Радев“ за ученици от VIII до XII клас, 27.01. – 29.01.2023 г., гр. София

2.   Математическо състезание „Европейско кенгуру“, 16.03.2023 г., 12.00 ч.

3.   Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас, 25.03.2023 г.

4.    Пролетни математически състезания „Проф. Дочо Дочев“,

24.03. – 26.03.2023 г.:

–          V – VII клас, гр. Варна;

–          VIII – XII клас, гр. Бургас.

5.   Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“, 13.05.2023 г.

Информатика 1.  Национален есенен турнир по информатика, 25.11. – 27.11.2022 г., гр. Шумен

2.   Пролетни състезания по информатика, 28.04. – 30.04.2023 г., гр. В. Търново

3.   Национален летен турнир по информатика, 02.06. – 04.06.2023 г., гр. Пловдив.

Информационни

технологии

1.   Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”, 02.12. – 04.12.2022 г., гр. София.

2.   Национално състезание по компютърни мрежи, 31.03. – 02.04.2023 г., гр. София

Лингвистика Национално състезание по лингвистика, 20.01. – 22.01.2023 г., гр. София
Физика 1.  Есенно национално състезание по физика, 11.11. – 13.11.2022 г., гр. Сливен

2.   Национално състезание „Турнир на младите физици”,

03.02. – 05.02.2023 г., гр. Кюстендил.

3.  Пролетно национално състезание по физика, 04.03. – 06.03.2023 г., гр. Варна

Химия и опазване на околната среда Тестови задачи за ученици в гимназиалните етапи, 07.04. – 09.04.2023 г., гр. Банско
Природни науки и екология Представяне и защита на проекти, 19.11. – 20.11.2022 г., гр. Копривщица
Природни науки и екология Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (химия, физика, биология) и география за ученици от VII клас, 03.06. – 04.06.2023 г, гр. София
Ключови

компетентности по природни науки

Ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология), 10.06. – 11.06.2023 г., гр. Димитровград

Национално състезание „Практични финанси”

Предприемачество I  кръг – до 19.03.2023 г.

II   кръг – 08.04. – 09.04.2023 г., гр. София

 

Английски език Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

Общински кръг – до 09.10.2022 г.

Областен кръг – до 23.10.2022 г.

Национален кръг – 12.11. – 13.11.2022 г., гр. Добрич

Немски език Национален конкурс за театър на немски език, 11.05. – 13.05.2023 г.
Немски език Национално състезание за написване на есе Национален кръг – м. април 2023 г.
Френски език Национален конкурс за театър на френски език, м. април 2023 г.
Испански език Национален конкурс за театър на испански език, февруари – март 2023 г.
Английски език, Испански език, Италиански език, Немски език, Руски език, Френски език Многоезично състезание Областен кръг – 15.10.2022 г.

Национален кръг – 19.11.2022 г., гр. Ловеч

Национален конкурс „Бог е любов”

Религия Областен кръг – до 30.03.2023 г. Национален кръг – юни 2023 г.
Музика Национално състезание „Ключът на музиката“ Общински кръг – 20.01.2023 г.

Областен кръг – 17.02.2023 г.

Национален кръг – 17.03. – 20.03.2023 г., гр. Пловдив

Хореография Национално състезание „Фолклорна плетеница” Областен кръг – до 08.04.2023 г.

Национален кръг – 02.06. – 04.06.2023 г., гр. Бургас

Финансова

грамотност

Национално състезание по финансова грамотност Областен кръг – 18.02.2023 г.

Национален кръг – 18.03.2023 г., гр. Пловдив

Компютърно

моделиране

Общински кръг – до 03.12.2022 г.

Областен кръг – 18.02.2023 г.

Национален кръг – 21.04. – 23.04.2023 г., гр. Шумен

Лаборатория за изкуство Национално състезание по изобразително изкуство Общински кръг – 25.02.2023 г., 14.00 ч.

Областен кръг – 01.04.2023 г., 14.00 ч.

Национален кръг – 09. – 11.06.2023 г., гр. София

Безопасност на движението по пътищата Национално състезание по безопасност на движението по пътищата Общински кръг до 27.02.2023 г.

Областен кръг до 30.04.2023 г.

Национален кръг

–       V – VII клас, 09.06. – 11.06.2023 г., гр. Ботевград

–       VIII – X клас, 23.06. – 25.06.2023 г., гр. Сунгурларе

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ на националните състезания по професии
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

Състезания по професии Училищен

кръг

Регионален

кръг

Национален

кръг

(месец)

Най-добра бизнес идея до 01.03.2023 г. април 2023 г.
Счетоводство до 01.03.2023 г. април 2023 г.
Международен панаир на учебно-

тренировъчните фирми

„ТФ ФЕСТ – Млад предприемач“

април 2023 г.
Европейска олимпиада по статистика до 01.02.2023 г. до 01.03.2023 г. април 2023 г.
Най-добър техник в машиностроенето до 23.01.2023 г. март 2023 г.
Най-добър млад заварчик до 15.02.2023 г. март 2023 г.
Най-добър млад керамик до 15.02.2023 г. април 2023 г.
Състезание по приложна

електроника

„Мога и зная как“

до 01.03.2023 г. до 31.03.2023 г. април 2023 г.
Национален учебно-професионален конкурс „Най-добър млад инсталатор” до 18.02.2023 г. до 18.03.2022 г. април 2023 г.
Национален преглед за млади изследователи „Енергетика, икономика и математическо моделиране“ до 11.03.2023 г. април 2023 г.
Състезание по електроенергетика „Енергия за бъдещето“ до 21.12.2022 г. 11 – 28.02.2023 г. март 2023 г.
Най-добър млад строител до 28.02.2023 г. март 2023 г. април 2023 г.
Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС до 28.02.2023 г. март 2023 г. април 2023 г.
Млади таланти в модата до 28.02.2023 г. април 2023 г.
Най-добър млад фризьор и гримьор до 28.02.2023 г. април 2023 г.
Най-добър млад хлебар – сладкар до 28.02.2023 г. април 2023 г.
Най-добър млад готвач до 28.02.2023 г. април 2023 г.
Най-добър млад сервитьор до 28.02.2023 г. април 2023 г.

 

Състезания по професии Училищен

кръг

Регионален

кръг

Национален

кръг

(месец)

Най-добър млад барман до 28.02.2023 г. април 2023 г.
Най-добър млад аниматор до 28.02.2023 г. април 2023 г.
Най-добър млад хотелиер до 28.02.2023 г. април 2023 г.
Озеленяване и цветарство до 28.02.2023 г. април 2023 г.
Млад фермер до 28.02.2023 г. до 13.04.2023 г. май 2023 г.
Стилни мебели и дърворезба до 28.02.2023 г. април 2023 г.
Горски многобой до 28.02.2023 г. май 2023 г.
Млади таланти в интериорния дизайн до 28.02.2023 г. април 2023 г.