Олимпиади и състезания

ГРАФИК за провеждане на общински кръг на олимпиадите в СУ „Георги Измирлиев“

Ученическа олимпиада Дата на провеждане Начален час
История и цивилизации 11.01.2022г. 14:00
Математика 11.12.2021г. 9:00
Физика 14.01.2022г. 14:00
Английски език 15.01.2022г. 9:00
Български език и литература 16.12.2021г. 14:00
Биология и здравно образование 17.01.2022г. 14:00
География и икономика 18.01.2022г. 14:00
Химия и опазване на околната среда 21.01.2022г. 14:00
Знам и мога 22.01.2022г. 9:00