Олимпиади и състезания

График за провеждане на общински кръг на олимпиадите в СУ „Георги Измирлиев“

Ученическа олимпиада Дата на провеждане Ден от седмицата Начален час
Знам и мога 20.01.2024 г. Събота 9:00
Български език и литература 07.12.2023 г. Четвъртък 14:00
Английски език 20.01.2024 г. Събота 9:00
Математика 09.12.2023 г. Събота 9:00
История и цивилизации 08.01.2024 г. Понеделник 14:00
География и икономика 09.01.2024 г. Вторник 14:00
Химия и опазване на околната среда 15.01.2024 г. Понеделник 14:00
Биология и здравно образование 22.01.2024 г. Понеделник 14:00
Физика 10.01.2024 г. Сряда 14:00
Национално състезание по компютърно моделиране 07.12.2023 г. Четвъртък 14:00

Графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2023 – 2024г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

ЗАПОВЕД № РД09-2049/.28.08.2023 г

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2023 – 2024 година и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

УТВЪРЖДАВАМ

Графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2023 – 2024 година съгласно приложение № 1 на националните състезания през учебната 2023 – 2024 година съгласно приложение № 2 и на националните състезания по професии през учебната 2023 – 2024 година съгласно приложение № 3.

Заповедта да се връчи за изпълнение на началниците на регионалните управления на образованието (РУО) и на експертите в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование” и дирекция „Професионално образование и обучение“.

Началниците на РУО да връчат копие от заповедта на директорите на училищата от съответния регион за изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на д-р Емилия Лазарова и Мариета Георгиева, заместник-министри на образованието и науката.

Приложение № 1

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА

  ОБЩИНСКИ КРЪГ

Класове и състезателни групи, за които се провежда общински кръг

Ученическа

олимпиада

Класове Брой

състезателни

групи

Време на провеждане
Знам и мога IV 1 20.01.2024 г.
Български език и литература V, VI, VII, VIII – X, XI и XII 6 до 26.01.2024 г.
Английски език VIII, IX, X, XI и XII 5 до 21.01.2024 г.
Немски език VIII, IX, X, XI и XII 5 до 14.01.2024 г.
Испански език VIII, IX, X, XI и XII 5 до 21.01.2024 г.
Италиански език VIII, IX, X, XI и XII 5 до 21.01.2024 г.
Руски език V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII 8 до 14.01.2024 г.
Френски език VIII, IX, X, XI и XII 5 до 21.01.2024 г.
Математика IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII 9 до 10.12.2023 г.
Информатика IV – V, VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII 5 до 07.01.2024 г.
Информационни

технологии

V – VII, VIII – X, XI – XII 3 до 15.12.2023 г.
Лингвистика V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII 8 до 06.01.2024 г.
Философия VIII – X и XI – XII 2 до 19.01.2024 г.
История и цивилизации V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII 8 до 14.01.2024 г.
География и икономика V, VI, VII, VIII, IX, X, XI – XII 7 до 12.01.2024 г.
Гражданско

образование

I – IV, V – VII, VIII – X и XI – XII 4 до 01.03.2024 г.
Физика VII, VIII, IX, X, XI, XII 6 до 14.01.2024 г.
Астрономия V – VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII 4 до 13.01.2024 г.
Химия и опазване на околната среда VII, VIII, IX, X и XI – XII 5 до 21.01.2024 г.
Биология и здравно образование VII, VIII, IX, X и XI – XII 5 до 30.01.2024 г.
Техническо чертане VII – VIII и IX – XII 3 до 10.02.2024 г.

     ОБЛАСТЕН КРЪГ

Класове и състезателни групи, за които се провежда областен кръг

Ученическа

олимпиада

Класове Брой

състезателни

групи

Време на провеждане
Знам и мога IV 1 24.02.2024 г. Начало 9:00 ч.
Български език и литература V, VI, VII, VIII – X, XI и XII 6 24.02.2024 г. Начало 9:00 ч
Английски език VIII, IX, X, XI и XII 5 18.02.2024 г. Начало 09:00 ч.
Немски език VIII, IX, X, XI и XII 5 11.02.2024 г. Начало 14:00 ч.
Испански език VIII, IX, X, XI и XII 5 10.02.2024 г. Начало 14:00 ч.
Италиански език VIII, IX, X, XI и XII 5 10.02.2024 г. Начало 14:00 ч.
Руски език V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII 8 03.02.2024 г. Начало 9:00 ч.
Френски език VIII, IX, X, XI и XII 5 10.02.2024 г. Начало 9:00 ч.
Математика IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII 9 11.02.2024 г. Начало 9:00 ч.
Информатика IV – V, VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII 5 05.02.2024 г. Начало 09:00 ч.
Информационни

технологии

V – VII, VIII – X, XI – XII 3 до 02.03.2024 г.
Лингвистика V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII 8 03.02.2024 г. Начало 09:00 ч.
Философия VIII – X и XI – XII 2 10.02.2024 г. Начало 9:00 ч.
История и цивилизации V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII 8 25.02.2024 г. Начало 9:00 ч.
География и икономика V, VI, VII, VIII – IX, X, XI – XII 6 17.02.2024 г. Начало 14:00 ч.
Гражданско

образование

I – IV, V – VII, VIII – X и XI – XII 4 до 15.03. 2024 г.
Физика VII, VIII, IX, X, XI, XII 6 18.02.2024 г. Начало 14:00 ч.
Астрономия V – VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII 4 25.02.2024 г. Начало 14:00 ч.
Химия и опазване на околната среда VII, VIII, IX, X и XI – XII 5 10.02.2024 г. Начало 14:00 ч.
Биология и здравно образование VII, VIII, IX, X и XI – XII 5 17.02.2024 г. Начало 9:00 ч.
Техническо чертане VII – VIII и IX – XII 3 09.03.2024 г. Начало 9:00 ч.

     НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

Класове и състезателни групи, за които се провежда областен кръг

Ученическа олимпиада Класове Брой

състезателни

групи

Време на провеждане
Знам и мога IV 1 12.04. – 13.04.2024 г.
Български език и литература VII, VIII – Х, XI и XII 4 06.04 – 07.04.2024 г.
Английски език VIII, IX, X, XI и XII 5 22.03 – 23.03.2024 г.
Немски език VIII, IX, X, XI и XII 5 29.03. – 31.03.2024 г.
Испански език VIII, IX, X, XI и XII 5 15.03. – 16.03.2024 г.
Италиански език VIII, IX, X, XI и XII 5 16.03. – 17.03.2024 г.
Руски език VIII, IX, X, XI и XII 5 08.03. – 09.03.2024 г.
Френски език VIII, IX, X, XI и XII 5 15.03. – 16.03.2024 г.
Математика VII, VIII и IX-XII 3 12.04. – 15.04.2024 г.
Информатика IV – V, VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII 5 08.03. – 10.03.2024 г.
Информационни

технологии

V – VII, VIII – X, XI – XII 3 26.04. – 28.04.2024 г.
Лингвистика VIII, IX, X, XI и XII 5 19.04. – 21.04.2024 г.
Философия VIII – X и XI – XII 2 29.03. – 31.03.2024 г.
История и цивилизации VII, X и XII 3 26.04. – 28.04.2024 г.
География и икономика VII, VIII – IX, X, XI – XII 4 19.04. – 21.04.2024 г.
Гражданско образование I – IV, V – VII, VIII – X, XI – XII 4 26.04. – 28.04.2024 г.
Физика VII, VIII, IX, X, XI, XII 6 29.03. – 31.03.2024 г.
Астрономия VII – VIII, IX – X и XI – XII 3 26.04. – 28.04.2024 г.
Химия и опазване на околната среда VII, VIII, IX, X и XI – XII 5 16.03. – 17.03.2024 г.
Биология и здравно образование VII – VIII, IX – X и XI – XII 3 22.03. – 24.03.2024 г.
Техническо чертане VII – VIII и IX – XII 3 12.04. – 14.04.2024 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА

СЪСТЕЗАНИЕ ВИД НА СЪСТЕЗАНИЕТО, МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ
Математика 1.                        Национално зимно математическо състезание „Атанас Радев“ за ученици от VIII до XII клас, 26.01. – 28.01.2024 г., гр. Ямбол

2.                        Математическо състезание „Европейско кенгуру“, 21.03.2024 г., 12:00 ч.

3.                        Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас, 30.03.2024 г.

4.                        Пролетно математическо състезание за ученици от V – VII клас, 29.03. – 31.03.2024 г., гр. София

5.                        Пролетно математическо състезание „Проф. Дочо Дочев“ за ученици от VIII – XII клас, 29.03. – 31.03.2024 г., гр. Русе

6.                        Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“, 08.06.2024 г.

Информатика 1.     Национален есенен турнир по информатика, 24.11. – 26.11.2023 г., гр. София

2.        Пролетни състезания по информатика, 19.04. – 21.04.2024 г., гр. Шумен

3.     Национален летен турнир по информатика, 07.06. – 09.06.2024 г., гр. Русе

Информационни

технологии

1.      Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”, 01.12. – 03.12.2023 г., гр. София.

2.    Национално състезание по компютърни мрежи, 19.04. – 21.04.2024 г., гр. София

Лингвистика Национално състезание по лингвистика, 19.01. – 21.01.2024 г., гр. Пловдив
Физика 1.   Есенно национално състезание по физика, 03.11. – 05.11.2023 г.,

2.    Национално състезание „Турнир на младите физици”, 02.02. – 04.02.2024 г., гр. Велико Търново

3.    Пролетно национално състезание по физика, 08.03. – 10.03.2024 г.

Химия и опазване на околната среда Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап, 13.04. – 14.04.2024 г., гр. Видин
Природни науки и екология Представяне и защита на проекти, 18.11. – 19.11.2023 г., гр. Габрово
Природни науки и екология Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (химия, физика, биология) и география за ученици от VII клас, 01.06. – 02.06.2024 г., гр. София
Ключови

компетентности по природни науки

Ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология), 08.06. – 09.06.2024 г., гр. Силистра

Национално състезание „Практични финанси”

Предприемачество I  кръг – до 17.03.2024 г.

II   кръг – 05.04. – 07.04. 2024 г., гр. София

Английски език Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

Общински кръг – до 20.10.2023 г.

Областен кръг – до 04.11.2023 г.

Национален кръг – 25.11. – 26.11.2023 г., Хасково

Немски език Национален конкурс за театър на немски език, м. април 2024 г.
Немски език Национално състезание за написване на есе Национален кръг – м. април 2024 г.
Френски език Национален конкурс за театър на френски език, м. април 2024 г.
Испански език Национален конкурс за театър на испански език, февруари – март 2024 г.
Английски език, Испански език, Италиански език, Немски език, Руски език, Френски език Многоезично състезание Областен кръг – 14.10.2023 г.

Национален кръг – 18.11.2023 г., гр. Дупница

Национален конкурс „Бог е любов”

Религия Областен кръг – до 22.03.2024 г. Национален кръг – юни 2024 г.
Музика Национално състезание „Ключът на музиката“ Общински кръг – 19.01.2024 г.

Областен кръг – 16.02.2024 г.

Национален кръг – 22.03. – 24.03.2024 г., гр. Пловдив

Хореография Национално състезание „Фолклорна плетеница” Областен кръг – до 13.04.2024 г.

Национален кръг – 07.06. – 09.06.2024 г., гр. София

Финансова

грамотност

Национално състезание по финансова грамотност Областен кръг – 17.02.2024 г.

Национален кръг – 16.03.2024 г., гр. София

Компютърно

моделиране

Общински кръг – до 10.12.2023 г.

Областен кръг – 18.02.2024 г.

Национален кръг – 22.03. – 24.03.2024 г., гр. Шумен

Лаборатория за изкуство Национално състезание по изобразително изкуство Общински кръг – 17.02.2024 г., начало 9:00 ч.

Областен кръг – 23.03.2024 г., начало 9:00 ч.

Национален кръг – 07. – 09.06.2024 г., начало 9:00 ч., гр. Бургас

Безопасност на движението по пътищата Национално състезание по безопасност на движението по пътищата Общински кръг – до 15.03.2024 г.

Областен кръг – 27.04.2024 г.

Национален кръг

V – VII клас, 07.06. – 09.06.2024 г., гр. Казанлък VIII – X клас, 21.06. – 23.06.2024 г., гр. Сунгурларе

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ на националните състезания по професии
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА

Състезания по професии Училищен

кръг

Регионален

кръг

Национален кръг (месец)
Най-добра бизнес идея до 01.03.2024 г. април-май 2024 г.
Счетоводство до 01.03.2024 г. април-май 2024 г.
Международен панаир на учебно-

тренировъчните фирми

„ТФ ФЕСТ – Млад предприемач“

24-26 април 2024 г.
Европейска олимпиада по статистика до 01.02.2024 г. април 2024 г.
Най-добър техник в машиностроенето до 23.01.2024 г. март 2024 г.
Най-добър млад заварчик до 15.02.2024 г. март 2024 г.
Най-добър млад керамик до 22.02.2024 г. април 2024 г.
Състезание по приложна

електроника

„Мога и зная как“

до 01.03.2024 г. до 31.03.2024 г. април 2024 г.
Национален учебно- професионален конкурс „Най- добър млад инсталатор” до 18.02.2024 г. до 18.03.2024 г. април 2024 г.
Национален преглед за млади изследователи „Енергетика, икономика и математическо моделиране“ до 11.03.2024 г. април 2024 г.
Състезание по електроенергетика „Енергия за бъдещето“ до 22.12.2023 г. 12 – 29.02.2024 г. март 2024 г.
Най-добър млад строител до 20.02.2024 г. март 2024 г. април 2024 г.
Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС до 29.02.2024 г. март 2024 г. април 2024 г.
Млади таланти в модата до 29.02.2024 г. април 2024 г.
Най-добър млад фризьор и гримьор до 29.02.2024 г. април 2024 г.
Най-добър млад хлебар – сладкар до 29.02.2024 г. април 2024 г.
Най-добър млад готвач до 29.02.2024 г. март 2024 г. април 2024 г.
Най-добър млад сервитьор до 29.02.2024 г. март 2024 г. април 2024 г.
Състезания по професии Училищен

кръг

Регионален

кръг

Национален кръг (месец)
Най-добър млад барман до 29.02.2024 г. април 2024 г.
Най-добър млад аниматор до 29.02.2024 г. април 2024 г.
Най-добър млад хотелиер до 29.02.2024 г. април 2024 г.
Озеленяване и цветарство до 29.02.2024 г. април 2024 г.
Млад фермер до 29.02.2024 г. до 12.04.2024 г. май 2024 г.
Стилни мебели и дърворезба до 29.02.2024 г. април 2024 г.
Горски многобой до 29.02.2024 г. май 2024 г.
Млади таланти в интериорния дизайн до 29.02.2024 г. април 2024 г.