Учебници

Учебна 2020/2021 година


I клас

Буквар – Издателство „Клет България” ООД, Авторски колектив: М. Герджикова и колектив

Читанка – Издателство „Клет България” ООД , Авторски колектив: М. Герджикова и колектив

Математика – Издателство „Клет България” ООД , Авторски колектив: М. Богданова и М. Темникова

Околен свят – Издателство„Клет България” ООД,  Авторски колектив: В. Петрова и колектив

Музика – Издателство „Клет България” ООД , Авторски колектив: Е. Вълчинова – Чендова и колектив

Изобразително изкуство – Издателство „Клет България” ООД, Авторски колектив: Др. Немцов и колектив

Технологии и предприемачество – Издателство „Клет България” ООД , Авторски колектив : Н. Цанев и колектив


       II клас

Български език – Издателство „Клет България“ ООД , Авторски колектив: М. Герджикова и колектив

Читанка – Издателство „Клет България“ ООД , Авторски колектив: М. Герджикова и колектив

Математика – Издателство „Клет България“ ООД , Авторски колектив: Мариана Богданова, Мария Темникова, Виолина Иванова

Околен свят – Издателство „Клет България“ ООД, Авторски колектив: Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Стоянова

 Музика– Издателство „Клет България“ ООД, Авторски колектив: Елисавета Вълчинова – Чендова, Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Ватева- Балабанова

Изобразително изкуство– Издателство „Клет България“ ООД, Авторски колектив: Петя Иванова, Десислава Кралева, Мария Петрова

Технолгии и предприемачество– Издаелство „Бит и техника”ООД, Авторски колектив: Тодорка Николова, Силвия Гърневска, Светла Ананиева

Английски език  – „Super Minds for Bulgaria” – Издателство „Клет България”ООД, Авторски колектив: Хърбърт Пухта, Питър Люис- Джоунс, Саймън Хадли и  Минка Параскевова


  III клас

Български език и литература – изд.”Просвета / основано 1945” – Р. Танкова и колектив

Читанка – изд.”Просвета / основано 1945” – Р. Танкова и колектив

Английски език – изд. „Клет България” ООД – Super Minds for Bulgaria – Хърбърт Пухта

Математика – изд. „Просвета / основано 1945” – Юлия Гарчева и колектив

Компютърно моделиране – изд. „Нова звезва”- Ивайло Иванов и колектив

Човекът и обществото – изд.”Просвета/ основано 1945” – Пл.Павлов и колектив

Човекът и природата – изд.”Просвета/ основано 1945” – Л. Зафирова и колектив

Музика – изд.”Просвета/ основано 1945” – П. Минчева и колектив

Изобразително изкуство – изд.”Просвета/ основано 1945” – Лилия Ангелова и колектив

Технологии и предприемачество – изд.”Просвета/ основано 1945” – Г. Иванов и колектив


IV клас

Български език и литература — Издателство”Клет България“, Авторски колектив: Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева

Читанка — Издателство”Клет България“ ООД, Авторски колектив: Мария Герджикова, Станка Выкова, Деспина Василева

Английски език —„Super Minds for Bulgaria” — Издателство „Клет България”ООД, Авторски колектив: Хърбърт Пухта, Питьр Люис- Джоунс, Саймън Хадли и Минка Параскевова

Математика —Издателство „Клет България“ ООД, Авторски колектив: Мариана Богданова, Мария Темникова, Десислава Миленкова

Компютърно моделиране — Издателство” Нова звезда”, Авторски колектив: Ивайло Иванов, Весела Илиева

Човекът и природата — Издателство „Клет България“ ООД, Авторски колектив: Максим Максимов, Десислава Миленкова

Човекът и обществото — Издателство ”Клет България“ ООД, Авторски колектив: Х. Матанов, Е. Патарчанова, Л. Чукурова

Изобразително изкуство — Издателство ”Клет България“ ООД, Авторски колектив: Петя Иванова, Десислава Кралева, Калина Никова- Гинчева

Музика – Издателство”Просвета Плюс”, Авторски колектив: Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова

Технологии и предприемачество — Издателство” Бит и техника“, Авторски колектив: Тодорка Николова, Силвия Гърневска, Светла Ананиева


V клас

Български език – Издателство „Клет България“ ООД, автори: Анг. Петров, М. Падешка, М. Балинова,

Литература – Издателство  „Клет България“ ООД ,автори: М. Герджикова, Олга Попова, Ил. Кръстева

Английски език – учебна система „Your Space for the 5 grade” – Издателство „Клет България ООД”, автори: Мартин Хобс, Джулия Стар Кедъл, Десислава Зарева, Николина Цветкова

Математика – Издателство „Архимед“, автори:  Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка и др.

Информационни технологии – Издателство „Анубис“ „Клет България“ ООД , автори: Вл. Петров,  З. Дженкова, Кр. Пенчева, Ив. Бакалова, П. Митева

Човекът и природата – Издателство „Просвета – АзБуки” ЕООД – София, автори: М. Кабасанова, Хр. Попов, В. Иванов, Й. Димова, Ел. Гергова, Г. Комитска

История и цивилизации – Издателство „Просвета – София“ АД”, автори: Т. Леков, Д. Ботева, Ал. Николов, М. Босева

География и икономика – Издателство „Просвета – София” АД, автори: Ст. Дерменджиева, П. Стоянов, П. Събева, Н. Николова, Цв. Пейкова.

Музика – Издателство „Просвета – София“ АД”, автори: В. Сотирова, Р. Драганова, Г. Калоферова, Здр. Матеева

Изобразително изкуство–  Издателство „ Просвета- София“ АД”, автори: П. Цанев, Р. Карапантева, Г. Страшилова

Технологии и предприемачество – Издателство” Бит и техника” ООД, автори: Т. Николова и колектив


VI клас

Български език – Издателство „Клет България“ ООД, Авторски колектив : Ангел Петров, Мая Пандешка, Мариана Балинова

Литература – Издателство „ Клет българия“ ООД, Авторски колектив: Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева

Английски език – „Your Space for Bulgaria for 6 grade” – Издателство „Клет България” ООД , Авторски колектив: Мартин Хобс, Джулия Стар Хедъл, Десислава Зарева, Николинка Цветкова

Математика – Издателска къща „Архимед“, Авторски колектив: Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка и др.

Информационни технологии – Издателство „Нова звезда“, Авторски колектив: Ивайло Иванов, Людмила  Попова, Пламен Петров

Човекът и природата – Издателство „Просвета „АзБуки” ЕООД , Авторски колектив: Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов

История и цивилизации – Издателство „Просвета – София „АД, Авторски колектив: Пламен Павлов, Александър Николов, Райна Гавраилова, Мария Босева- Георгиева

География и икономика – Издателство „Просвета – София „АД, Авторски колектив: Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова

Технологии и предприемачество – Издателство „Бит и техника” ООД, Авторски колектив: Тодорка Николова, Силвия Гърневска, Светла Ананиева, Валентин Ананиев

Изобразително изкуство – Издателство „Просвата – Плюс“, Мариана Мойнова, Вяра Гунева

Музика – Издателство „Просвета – София” АД, Авторски колектив: Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева


VII клас

Български език –  Издателство „Клет българия“ ООД –  Авторски колектив:  М Падешка

Литература– изд. „Просвета/ основано 1945” – Албена Хранова и колектив

Английски език – изд.”Клет България” ООД – Your Space for the 7 grade –Мартин Хобс и колектив

Математика – изд.”Архимед 2” ЕООД – Здравка Паскалева и колектив

Информационни технологии  – изд.”Нова звезва”- Ивайло Иванов и колектив

История и цивилизации – изд. „Просвета/ основано 1945” – Райна Гавраилова и колектив

География и икономика – изд. „Просвета/ основано 1945”- Стела Дерменджиева и колектив

Биология и здравно образование – изд.” Анубис” – Мария Шишиньова

Химия и опазване на околната среда – изд. „Просвета Плюс”- Лилия Боянова и колектив

Физика и астрономия – изд.”Клет България“ ООД – Максим Максимов и колектив

Изобразително изкуство – СД ”Педагог6”- Мария Славчева и колектив

Музика – изд. „Просвета/ основано 1945” – Вяра Сотирова и колектив

Технологии и предприемачество – изд. „Бит и техника”- Варна  – Тодорка Николова и колектив


Учебници по английски и испански език, които ще използват учениците през целия курс на обучение, както следва:


Учебна система по английски език:


VIII A, Б
Think for Bulgaria Student’s Book – A1, А2, В1.1

Think for Bulgaria A1 Student’s Book Учебник по английски език за нива А1-В1.1 Ниво А1 Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones, Nikolina Tsvetkova & Maria Metodieva Издателство „Клет България“ ООД

IX A, Б
Think for Bulgaria Student’s Book – В1.Part1

Think for Bulgaria A1 Student’s Book Учебник по английски език; Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones, Nikolina Tsvetkova & Maria Metodieva Издателство „Клет България“ ООД

X A, Б
Think for Bulgaria Student’s Book – В1.Part2

Think for Bulgaria A1 Student’s Book Учебник по английски език; Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones, Nikolina Tsvetkova & Maria Metodieva Издателство „Клет България“ ООД

XI А  Предстои избор на учебници

XI Б Предстои избор на учебници

XII A, Б  Upstream Upper Intermediate B2+ (New Revised Edition)-Издателство Express Publishing


Учебна система по испански език:


VIII A 

A bordo! A1 – Издателство KLETT
Авторски колектив: Олга Санчес, Рекел Прието и др. A bordo! A1 – Издателство KLETT


IX A   

Авторски колектив: Олга Санчес, Рекел Прието и др. A bordo! A1 – Издателство KLETT
Авторски колектив: Олга Санчес, Рекел Прието и др. A bordo! A1


 IX Б

Авторски колектив: Олга Санчес, Рекел Прието и др. A bordo! A1 – Издателство KLETT
Авторски колектив: Олга Санчес, Рекел Прието и др. A bordo! A1

X A 

A bordo! A1,A bordo! A2- Издателство KLETT

Авторски колектив: Олга Санчес, Рекел Прието и др.

X Б

A bordo! A1 – Издателство KLETT

Авторски колектив: Олга Санчес, Рекел Прието и др.


XI A

A bordo! A2 – Издателство KLETT

Авторски колектив: Олга Санчес, Рекел Прието и др.


XI Б

A bordo! A1 –I-ви срок, A bordo! A2-II-ри срок-  Издателство KLETT

Авторски колектив: Олга Санчес, Рекел

Прието и др.


XII A

Nuevo Ven 3-Издателство: Edelsa

Автори:Ф.Кастро,Ф.Марин,Р.Моралес

 


VІІІа клас

Български език  –Издателство: „Булвест 2000“, Автори: Ангел Петров; Мая Падешка; Марияна Балинова

Литература – Издателство „Клет – България“ ООД, Автори: Бойко Пенчев, В. Герджикова и др.

Математика – Издателство „Булвест 2000“, Автори: Емил Колев, Иван Георгиев др.

Информационни технологии – Издателство „Нова звезда“ 2017 – учебно помагало, Автори: Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров

Философия – Издателство „Просвета – София” АД, Автори: Евелина Варджийска, Силвия Цветарска, Ясен Захариев.

Музика – Издателство „Булвест 2000”

Изобразително изкуство – Издателство „Просвета Плюс” ЕООД


VІІІб клас

Български език  –Издателство: „Булвест 2000“, Автори: Ангел Петров; Мая Падешка; Марияна Балинова

Литература – Издателство „Булвест 2000” Автори: Бойко Пенчев, В. Герджикова и др.

Математика – Издателство „Булвест 2000“

Информатика – Издателство  „Изкуства“

Информационни технологии – Издателство „Нова звезда“ 2017 – учебно помагало, Автори: Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров

Философия – Издателство „Просвета – София” АД, Автори: Евелина Варджийска, Силвия Цветарска, Ясен Захариев.

Музика – Издателство „Булвест 2000”

Изобразително изкуство – Издателство „Просвета Плюс” ЕООД


 

ІХа клас

Български език – Издателство „БГ учебник”, Авторски колектив: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев

Литература – Издателство „Булвест 2000”

Математика – Издателство „Булвест 2000”

Информационни технологии – Издателство „Изкуства“

История и цивилизации – Учениците учат по два учебника:

История и цивилизации за 8 клас като първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство „Просвета – основано 1945, Автори: Борис Гаврилов, К. Славчев, Б. Стоименова.

История и цивилизации за 9 клас като втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство „Просвета – основано 1945,  Автори: Михаил Груев, Б. Стоянов, Я. Сидеров.

География и икономика – Учениците учат по два учебника:

Учебник по география и икономика за 8 клас като първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство Просвета –основано 1945, Автори: Стела Дерменджиева, П. Събева, Ем. Ганчев, Н. Николова, Ал. Гиков, П. Стоянов, Цв. Пейкова.

Учебник  по география и икономика за 9 клас като втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство Просвета –основано 1945, Автори: Стела Дерменджиева, П. Събева, П. Стоянов, Н. Попов,  Цв. Пейкова, Н. Николова

Философия –  Издателство „Просвета – София” АД, Автори: Евелина Варджийска, Донка Пантева, Ясен Захариев.

Биология и здравно образование – Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Булвест 2000”

Физика и астрономия – Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Булвест 2000”

Химия и опазване на околната среда –  Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Анубис”

Музика – Издателство „Изкуства”

Изобразително изкуство – Издателство „Анубис“


 

ІХб клас

Български език – Издателство „БГ учебник”, Авторски колектив: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев

Литература – Издателство „Булвест 2000“

Математика – Издателство „Булвест 2000”

Информационни технологии – Издателство „Изкуства“

История и цивилизации –  Учениците учат по два учебника:

История и цивилизации за 8 клас като първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство „Просвета –основано 1945, Автори: Борис Гаврилов, К. Славчев, Б. Стоименова.

История и цивилизации за 9 клас като втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство „Просвета –основано 1945, Автори: Михаил Груев, Б. Стоянов, Я. Сидеров.

География и икономика – Учениците учат по два учебника:

Учебник по география и икономика за 8 клас като първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство Просвета –основано 1945, Автори: Стела Дерменджиева, П. Събева, Ем. Ганчев, Н. Николова, Ал. Гиков, П. Стоянов, Цв. Пейкова.

Учебник  по география и икономика за 9 клас като втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство Просвета –основано 1945, Автори: Стела Дерменджиева, П. Събева, П. Стоянов, Н. Попов,  Цв. Пейкова, Н. Николова

Философия –   Издателство „Просвета – София” АД, Автори: Евелина Варджийска, Донка Пантева, Ясен Захариев.

Биология и здравно образование –    Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Булвест 2000”

Физика и астрономия – Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Булвест 2000”

Химия и опазване на околната среда –  Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Анубис”

Музика –  Издателство „Изкуства”

Изобразително изкуство – Издателство „Анубис“


 

Ха клас

Български език – Издателство „БГ учебник”, Авторски колектив: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев

Литература – Издателство ”Клет България”  ООД— Булвест , Авторски колектив: Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева

Математика – Издателство ”Клет България” ООД – Булвест , Авторски колектив: Емил Колев, Иван Георгиев, Стелина Кокинова

Информационни технологии – Издателство „Изкуства”, Авторски колектив: Коста Гъров, Стефка Анева, Елена Тодорова, Димитьр Данаилов, Генчо Стоицов

История и цивилизации – История и цивилизация — Издателство „Просвета – основано 1945”, Авторски колектив: Пламен Павлов, Райна Гаврилова, Веселин Янчев и др.

География и икономика – Издателство „Просвета – основано 1945”, Авторски колектив: проф.д-р Стела Дерменджиева, доц. д-р.Петя Събева и колектив

Философия –  Издателство ”Просвета- основано 1945”, Авторски колектив: Евелина Варджийска, Анна Бежкова, Ясен Захариев

Биология и здравно образование –    Издателство „Клет България“ООД – Булвест, Авторски колектив: Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова

Физика и астрономия – Издателство „Клет България” ООД — Булвест, Авторски колектив: Максим Максимов, Ивелина Димитрова

Химия и опазване на околната среда – Издателство „Клет България” ООД – Анубис, Авторски колектив: Стефан Цаковски, Александрия Генджова, Пенка Василева, Борис Толев и др.

Музика – Издателство ”Изкуства”, Авторски колектив: Милка Толедова, Любомира Христова, Пепа Запрянова

Изобразително изкуство – Издателство “Просвета — основано 1945” Авторски колектив: Петер Цанев, Галя Страшилова, Ралица Парапантева и др.


Хб клас

Български език – Издателство „БГ учебник”, Авторски колектив: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай

Литература – Издателство ”Клет България” ООД— Булвест , Авторски колектив: Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева

Математика – Издателство ”Клет”- Булвест , Авторски колектив: Емил Колев, Иван Георгиев, Стелина Кокинова

Информационни технологии – Издателство „Изкуства”, Авторски колектив:Коста Гъров, Стефка Анева, Елена Тодорова, Димитьр Данаилов, Генчо Стоицов

История и цивилизации — Издателство „Просвета – основано 1945”, Авторски колектив: Пламен Павлов, Райна Гаврилова, Веселин Янчев и др.

География и икономика – Издателство „Просвета – основано 1945”, Авторски колектив: проф.д-р Стела Дерменджиева, доц. д-р.Петя Събева и колектив

Философия – Издателство ”Просвета- основано 1945”, Авторски колектив: Евелина Варджийска, Анна Бежкова, Ясен Захариев

Биология и здравно образование –    Издателство „Клет България” ООД – Булвест, Авторски колектив: Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова

Физика и астрономия – Издателство „Клет България” ООД — Булвест, Авторски колектив: Максим Максимов, Ивелина Димитрова

Химия и опазване на околната среда – Издателство „Клет България” ООД – Анубис, Авторски колектив: Стефан Цаковски, Александрия Генджова, Пенка Василева, Борис Толев и др.

Музика – Издателство ”Изкуства”, Авторски колектив: Милка Толедова, Любомира Христова, Пепа Запрянова

Изобразително изкуство – Издателство “Просвета — основано 1945” Авторски колектив: Петер Цанев, Галя Страшилова, Ралица Парапантева и др.


XIа клас

Предстои нов избор на учебници

 

XIб клас

Предстои нов избор на учебници

XIIа клас

Български език – Издателство „Анубис”;

Литература – Издателство „Анубис”

Немски език Direkt  Zwei 3 – Издателство KLETT

МатематикаИздателство „Архимед”

История и цивилизации – Учебник за 11. клас, Издателство „Просвета – София” АД

География и икономика – Учебник за 10. клас, Издателство „Булвест 2000”

Свят и личност – Издателство „Просвета – София” АД

Физика и астрономия – Учебник за 10. клас, Издателство ”Булвест 2000”

ЗИП Биология и здравно образование – Учебник за 11. клас, Издателство „Гея Либрис”

ЗИП Химия и опазване на околната среданяма учебник         

ПП Информационни технологииНяма учебник


 XIIб клас

Български език Издателство „Анубис”;

Литература – Издателство „Анубис”

Математика –    Издателство „Архимед”

История и цивилизации – Учебник за 11. клас, Издателство „Просвета – София” АД

География и икономика – Учебник за 10. клас, Издателство „Булвест 2000”

Свят и личност – Издателство „Просвета – София” АД

Физика и астрономияУчебник за 10. клас, Издателство ”Булвест 2000”

ПП Информационни технологии  Няма учебник