Учебници

Учебниците от I до VII клас се раздават безплатно на учениците

I клас

Буквар – Издателство „Просвета 1945“, Авторски колектив: Р. Танкова, Ц. Лалев;

Читанка – Издателство „Просвета 1945“, Авторски колектив: Р. Танкова, Ц. Лалев;

Математика – Издателство „Просвета 1945“, Авторски колектив: Ю. Гарчева, А. Манова;

Родинознание – Издателство просвета 1945“ , Авторски колектив: Л.Найденова, Л. Зафирова;

Музика – Издателство „Просвета 1945“, Авторски колектив: П. Минчева, П. Пехливанова;

Изобразително изкуство – Издателство „Просвета 1945“, Авторски колектив: Л. Ангелова , П. Легкостуб;

Технологии и предприемачество – ИздателствоПросвета 1945, Авторски колектив : Г. Игнатов, А. Калинова;

Английски език – ФУЧ – Издателство „Клет България, Авторски колектив: Хърбърт Пухта, Г. Гернгрос.

II клас

Български език – Издателство „Клет България“ ООД , Авторски колектив: М. Герджикова и колектив;

Читанка – Издателство „Клет България“ ООД , Авторски колектив: М. Герджикова и колектив;

Математика – Издателство „Клет България“ ООД , Авторски колектив: Мариана Богданова, Мария Темникова, Виолина Иванова;

Околен свят – Издателство „Клет България“ ООД, Авторски колектив: Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Стоянова;

Музика– Издателство „Клет България“ ООД, Авторски колектив: Елисавета Вълчинова – Чендова, Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Ватева- Балабанова;

Изобразително изкуство– Издателство „Клет България“ ООД, Авторски колектив: Петя Иванова, Десислава Кралева, Мария Петрова;

Технолгии и предприемачество– Издаелство „Бит и техника”ООД, Авторски колектив: Тодорка Николова, Силвия Гърневска, Светла Ананиева;

Английски език – „Super Minds for Bulgaria” – Издателство „Клет България”ООД, Авторски колектив: Хърбърт Пухта, Питър Люис- Джоунс, Саймън Хадли и Минка Параскевова.

III клас

Български език – Издателство „ Клет България“ ООД, Авторски колектив: М. Герджикова и колектив;

Читанка – Издателство „ Клет България“ ООД, Авторски колектив: М. Герджикова и колектив;

Английски език – Издателство „Клет България” ООД – Super Minds for Bulgaria – Авторски колектив: Хърбърт Пухта;

Математика – Издателство „ Клет България“ ООД, Авторски колектив: Марияна Богданова и колектив;

Компютърно моделиране –Издателство „Нова звезва”- Авторски колектив: Ивайло Иванов и колектив;

Човекът и обществото – Издателство „ Клет България“ ООД, Авторски колектив:Румен Пенин и колектив;

Човекът и природата – Издателство „ Клет България“ ООД, Авторски колектив: М. Максимов и колектив;

Музика – Издателство „ Клет България“ ООД, Авторски колектив: Е. Вълчинова-Чендова и колектив;

Изобразително изкуство – Издателство „ Клет България“ ООД, Авторски колектив: П. Иванова и колектив;

Технологии и предприемачество – Издателство „ Клет България“ ООД, Авторски колектив:Н. Цанев и колектив.

IV клас

Български език и литература — Издателство”Клет България“, Авторски колектив: Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева;

Читанка — Издателство”Клет България“ ООД, Авторски колектив: Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева;

Английски език —„Super Minds for Bulgaria” — Издателство „Клет България”ООД, Авторски колектив: Хърбърт Пухта, Питьр Люис- Джоунс, Саймън Хадли и Минка Параскевова;

Математика —Издателство „Клет България“ ООД, Авторски колектив: Мариана Богданова, Мария Темникова, Десислава Миленкова;

Компютърно моделиране — Издателство” Нова звезда”, Авторски колектив: Ивайло Иванов, Весела Илиева;

Човекът и природата — Издателство „Клет България“ ООД, Авторски колектив: Максим Максимов, Десислава Миленкова;

Човекът и обществото — Издателство ”Клет България“ ООД, Авторски колектив: Х. Матанов, Е. Патарчанова, Л. Чукурова;

Изобразително изкуство — Издателство ”Клет България“ ООД, Авторски колектив: Петя Иванова, Десислава Кралева, Калина Никова- Гинчева;

Музика – Издателство”Просвета Плюс”, Авторски колектив: Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова;

Технологии и предприемачество — Издателство” Бит и техника“, Авторски колектив: Тодорка Николова, Силвия Гърневска, Светла Ананиева.

V клас

Български език – Издателство „Клет България“ ООД, Авторски колектив: Анг. Петров, М. Падешка, М. Балинова;

Литература – Издателство „Клет България“ ООД , Авторски колектив: М. Герджикова, Олга Попова, Ил. Кръстева;

Английски език – „Your Space for the 5 grade” – Издателство „Клет България ООД”,Авторски колектив: Мартин Хобс, Джулия Стар Кедъл, Десислава Зарева, Николина Цветкова;

Математика – Издателство „Архимед“, Авторски колектив: Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка и др.;

Информационни технологии – Издателство „Анубис“ „Клет България“ ООД , Авторски колектив: Вл. Петров, З. Дженкова, Кр. Пенчева, Ив. Бакалова, П. Митева;

Човекът и природата – Издателство „Просвета – АзБуки” ЕООД – София, Авторски колектив: М. Кабасанова, Хр. Попов, В. Иванов, Й. Димова, Ел. Гергова, Г. Комитска;

История и цивилизации – Издателство „Просвета – София“ АД”, Авторски колектив: Т. Леков, Д. Ботева, Ал. Николов, М. Босева,

География и икономика – Издателство „Просвета – София” АД, Авторски колектив: Ст. Дерменджиева, П. Стоянов, П. Събева, Н. Николова, Цв. Пейкова;

Музика – Издателство „Просвета – София“ АД”, Авторски колектив: В. Сотирова, Р. Драганова, Г. Калоферова, Здр. Матеева;

Изобразително изкуство– Издателство „ Просвета- София“ АД”, автори: П. Цанев, Р. Карапантева, Г. Страшилова;

Технологии и предприемачество – Издателство” Бит и техника” ООД, Авторски колектив: Т. Николова и колектив.

VI клас

Български език – Издателство „Клет България“ ООД, Авторски колектив : Ангел Петров, Мая Пандешка, Мариана Балинова;

Литература – Издателство „ Клет България“ ООД, Авторски колектив: Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева;

Английски език – „Your Space for Bulgaria for 6 grade” – Издателство „Клет България” ООД , Авторски колектив: Мартин Хобс, Джулия Стар Хедъл, Десислава Зарева, Николинка Цветкова;

Математика – Издателска къща „Архимед“, Авторски колектив: Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка и др.;

Информационни технологии – Издателство „Нова звезда“, Авторски колектив: Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров;

Човекът и природата – Издателство „Просвета „АзБуки” ЕООД , Авторски колектив: Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов;

История и цивилизации – Издателство „Просвета – София „АД, Авторски колектив: Пламен Павлов, Александър Николов, Райна Гавраилова, Мария Босева- Георгиева;

География и икономика – Издателство „Просвета – София „АД, Авторски колектив: Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова;

Технологии и предприемачество – Издателство „Бит и техника” ООД, Авторски колектив: Тодорка Николова, Силвия Гърневска, Светла Ананиева, Валентин Ананиев;

Изобразително изкуство – Издателство „Просвата – Плюс“, Мариана Мойнова, Вяра Гунева;

Музика – Издателство „Просвета – София” АД, Авторски колектив: Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева.

VII клас

Български език – Издателство „Клет България“ ООД – Авторски колектив: М Падешка, Ангел Петров и колектив;

Литература– Издателство „Клет България“ ООД, Авторски колектив: М. Герджикова и колектив;

Английски език –Издателство”Клет България” ООД – Your Space for the 7 grade – Авторски колектив: Мартин Хобс и колектив;

Математика –Издателство ”Архимед 2” ЕООД – Авторски колектив: Здравка Паскалева и колектив;

Информационни технологии – Издателство ”Нова звезда”- Авторски колектив: Ивайло Иванов и колектив;

История и цивилизации – Издателство„Просвета 1945” –Авторски колектив: Райна Гавраилова и колектив;

География и икономика – Издателство„Просвета 1945”- Авторски колектив: Стела Дерменджиева и колектив;

Биология и здравно образование –Издателство „Клет България“ ООД– Авторски колектив: Мария Шишиньова и колектив;

Химия и опазване на околната среда – Издателство „Просвета Плюс”- Авторски колектив: Лилия Боянова и колектив;

Физика и астрономия –Издателство „Клет България“ ООД – Авторски колектив: Максим Максимов и колектив;

Изобразително изкуство – Издателство СД ”Педагог6”- Авторски колектив: Мария Славчева и колектив;

Музика –Издателство „Просвета 1945” –Авторски колектив: Вяра Сотирова и колектив;
Технологии и предприемачество – Издателство „Бит и техника”ООД – Авторски колектив: Тодорка Николова и колектив.

Учебниците от VIII до XII клас се закупуват от учениците

Учебници по английски и испански език, които ще използват учениците през целия курс на обучение VIII – XII клас, както следва:

Учебници по чужд език за учебната 2021-2022 в СУ „Г.Измирлиев“

ENGLISH- I чужд
Клас Учебна система Автор Издателство
I ФУЧ Super Minds Starter for Bulgaria Herbert Puchta Cambridge University Press Организирано се купуват от родителите.
II до IV Super Minds for Bulgaria Herbert Puchta Cambridge University Press Безплатни за учениците
V-VII Your Space for Bulgaria Martyn Hobbs Клет България
Безплатни за учениците.
VIII Legacy A1,A2, B1.1 Jenny Dooley Express Publishing
Организирано се купуват от учениците след започване на учебната година.
IX
Legacy В1 part 1 Jenny Dooley
Express Publishing
X Think for Bulgaria В1 part 2 Herbert Puchta Cambridge University Press
XIa 1) Legacy ниво В2.1 Jenny Dooley Express Publishing

2) Профилирана подготовка, модулен учебник Legacy ниво В2 part 1 Jenny Dooley Express Publishing
XIб
Legacy ниво В2.1 Jenny Dooley Express Publishing

XIIа 1) Legacy ниво В2.1 Jenny Dooley Express Publishing
2) Профилирана подготовка, модулен учебник Legacy ниво В2 part 2
Jenny Dooley Express Publishing
XIIб
Legacy ниво В2.1 Jenny Dooley Express Publishing

SPANISH- II чужд
За всички класове “A bordo”, автор Olga Balboa Sanchez, изд.”Клет България”. Организирано се купуват от учениците след започване на учебната година. Нивото се уточнява в началото на годината.

VІІІ а клас

Български език – Издателство: „Клет – България“ ООД „Булвест 2000“, Автори: Ангел Петров; Мая Падешка; Марияна Балинова;

Литература – Издателство „Клет – България“ ООД „Булвест 2000“, Автори: Бойко Пенчев, В. Герджикова и др.;

Математика – Издателство Архимед, Автори: Здравка Паскалева и колектив;

Информационни технологии – Издателство „Изкуства“;

Философия – Издателство „Просвета – София” АД, Автори: Евелина Варджийска, Силвия Цветарска, Ясен Захариев;

Музика – Издателство „Булвест 2000”;

Изобразително изкуство – Издателство „Просвета Плюс” ЕООД.

VІІІ б клас 

Български език –Издателство: „Клет – България“ ООД „Булвест 2000“, Автори: Ангел Петров; Мая Падешка; Марияна Балинова;

Литература – Издателство „Клет – България“ ООД „Булвест 2000” Автори: Бойко Пенчев, В. Герджикова и др.;

Математика – Издателство „Архимед“;

Информатика – Издателство „Изкуства“;

Информационни технологии – Издателство „Изкуства“;

Философия – Издателство „Просвета – София” АД, Автори: Евелина Варджийска, Силвия Цветарска, Ясен Захариев;

Музика – Издателство „Булвест 2000”;

Изобразително изкуство – Издателство „Просвета Плюс” ЕООД.

ІХ а клас

Български език – Издателство „БГ учебник”, Авторски колектив: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев;

Литература – Издателство „Клет – България“ ООД „Булвест 2000”, Авторски колектив: Бойко Пенчев, В. Герджикова , Илияна Кръстева;

Математика – Издателство „Архимед“;

Информационни технологии – Издателство „Изкуства“;

История и цивилизации – Учениците учат по два учебника:

История и цивилизации за 8 клас като първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство „Просвета – основано 1945, Автори: Борис Гаврилов, К. Славчев, Б. Стоименова;

История и цивилизации за 9 клас като втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство „Просвета – основано 1945, Автори: Михаил Груев, Б. Стоянов, Я. Сидеров;

География и икономика – Учениците учат по два учебника:

Учебник по география и икономика за 8 клас като първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство Просвета –основано 1945, Автори: Стела Дерменджиева, П. Събева, Ем. Ганчев, Н. Николова, Ал. Гиков, П. Стоянов, Цв. Пейкова;

Учебник по география и икономика за 9 клас като втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство Просвета –основано 1945, Автори: Стела Дерменджиева, П. Събева, П. Стоянов, Н. Попов, Цв. Пейкова, Н. Николова;

Философия – Издателство „Просвета – София” АД, Автори: Евелина Варджийска, Донка Пантева, Ясен Захариев.

Биология и здравно образование – Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство– Издателство „Клет България“, Автори: Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова;

Физика и астрономия – Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Булвест 2000”;

Химия и опазване на околната среда – Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство Клет „Анубис”;

Музика – Издателство „Изкуства”;

Изобразително изкуство – Издателство „Анубис“.

ІХ б клас

Български език – Издателство „БГ учебник”, Авторски колектив: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев;

Литература – Издателство „Клет – България“ ООД „Булвест 2000”, Авторски колектив: Бойко Пенчев, В. Герджикова , Илияна Кръстева;
Математика – Издателство „Архимед“;

Информационни технологии – Издателство „Изкуства“;

История и цивилизации – Учениците учат по два учебника:

История и цивилизации за 8 клас като първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство „Просвета –основано 1945, Автори: Борис Гаврилов, К. Славчев, Б. Стоименова;

История и цивилизации за 9 клас като втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство „Просвета –основано 1945, Автори: Михаил Груев, Б. Стоянов, Я. Сидеров;

География и икономика – Учениците учат по два учебника:

Учебник по география и икономика за 8 клас като първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство Просвета –основано 1945, Автори: Стела Дерменджиева, П. Събева, Ем. Ганчев, Н. Николова, Ал. Гиков, П. Стоянов, Цв. Пейкова;

Учебник по география и икономика за 9 клас като втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство Просвета –основано 1945, Автори: Стела Дерменджиева, П. Събева, П. Стоянов, Н. Попов, Цв. Пейкова, Н. Николова;

Философия – Издателство „Просвета – София” АД, Автори: Евелина Варджийска, Донка Пантева, Ясен Захариев;

Биология и здравно образование – Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Клет България“, Автори: Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова;

Физика и астрономия – Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Булвест 2000”;

Химия и опазване на околната среда – Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство Клет „Анубис”;

Музика – Издателство „Изкуства”;

Изобразително изкуство – Издателство „Анубис“.

Х а клас

Български език – Издателство „БГ учебник”, Авторски колектив: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев;

Литература – Издателство ”Клет България” ООД— Булвест , Авторски колектив: Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева;

Математика – Издателство „Архимед“;
Информационни технологии – Издателство „Изкуства”, Авторски колектив: Коста Гъров, Стефка Анева, Елена Тодорова, Димитьр Данаилов, Генчо Стоицов;

История и цивилизации – Издателство „Просвета – основано 1945”, Авторски колектив: Пламен Павлов, Райна Гаврилова, Веселин Янчев и др.;

География и икономика – Издателство „Просвета – основано 1945”, Авторски колектив: проф.д-р Стела Дерменджиева, доц. д-р.Петя Събева и колектив;

Философия – Издателство ”Просвета- основано 1945”, Авторски колектив: Евелина Варджийска, Анна Бежкова, Ясен Захариев;

Биология и здравно образование – Издателство „Клет България“ООД, Авторски колектив: Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова;

Физика и астрономия – Издателство „Клет България” ООД — Булвест, Авторски колектив: Максим Максимов, Ивелина Димитрова;

Химия и опазване на околната среда – Издателство „Клет България” ООД – Анубис, Авторски колектив: Стефан Цаковски, Александрия Генджова, Пенка Василева, Борис Толев и др.;

Музика – Издателство ”Изкуства”, Авторски колектив: Милка Толедова, Любомира Христова, Пепа Запрянова;

Изобразително изкуство – Издателство “Просвета — основано 1945” Авторски колектив: Петер Цанев, Галя Страшилова, Ралица Парапантева и др.

Х б клас

Български език – Издателство „БГ учебник”, Авторски колектив: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев;

Литература – Издателство ”Клет България” ООД— Булвест , Авторски колектив: Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева

Математика – Издателство „Архимед“;

Информационни технологии – Издателство „Изкуства”, Авторски колектив: Коста Гъров, Стефка Анева, Елена Тодорова, Димитьр Данаилов, Генчо Стоицов;

История и цивилизации — Издателство „Просвета – основано 1945”, Авторски колектив: Пламен Павлов, Райна Гаврилова, Веселин Янчев и др.;

География и икономика – Издателство „Просвета – основано 1945”, Авторски колектив: проф.д-р Стела Дерменджиева, доц. д-р.Петя Събева и колектив;

Философия – Издателство ”Просвета- основано 1945”, Авторски колектив: Евелина Варджийска, Анна Бежкова, Ясен Захариев;

Биология и здравно образование – Издателство „Клет България” ООД, Авторски колектив: Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова;

Физика и астрономия – Издателство „Клет България” ООД — Булвест, Авторски колектив: Максим Максимов, Ивелина Димитрова;

Химия и опазване на околната среда – Издателство „Клет България” ООД – Анубис, Авторски колектив: Стефан Цаковски, Александрия Генджова, Пенка Василева, Борис Толев и др.;

Музика – Издателство ”Изкуства”, Авторски колектив: Милка Толедова, Любомира Христова, Пепа Запрянова;

Изобразително изкуство – Издателство “Просвета — основано 1945” Авторски колектив: Петер Цанев, Галя Страшилова, Ралица Парапантева и др.

ХI a клас

Български език – Издателство БГ учебник, Автори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев;

Литература – Издателство Клет България, Булвест 2000, Автори: Бойко Пенчев, Илияна Кръстева;

Математика – Издателство „Архимед“;

Гражданско образование – Издателство ”Просвета”- основано 1945 г. автори: Христо Тодоров, Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Луиза Славкова, Кирил Славчев;

Информационни технологии / профилирана подготовка/ – ИК „Домино“;

Философия – профилирана подготовка
Модул 1 ,,История на идеите”, автори: Иван Колев, Райчо Пожарлиев , издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД,
Модул 3 ,,Култура на мисленето”, автори: Иван Колев, Ангел Стефанов, Доротея Ангелова, издателство ,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД,
Модул 4 ,,Социална психология”, автори: Людмила Андреева, издателство ,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД.

ХI б клас

Български език – Издателство БГ учебник, Автори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев;

Литература – Издателство Клет България, Булвест 2000, Автори: Бойко Пенчев, Илияна Кръстева;

Гражданско образование – Издателство ”Просвета”- основано 1945 г. автори: Христо Тодоров, Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Луиза Славкова, Кирил Славчев;

Биология и здравно образование – Профилирана подготовка

Модул 1 „Клетката – елементарна биологична система“ – Издателство: „КЛЕТ България“, Автори: Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Мариана Христова;

Учебникът (в две части) по модул 2 „Многоклетъчна организация на биологичните системи“ е в процес на оценяване на пригодност за прилагане в училище;

Математика – Издателство „Архимед“;

Информационни технологии / профилирана подготовка/ – ИК „Домино“;

История и цивилизации – профилирана подготовка
Модул 1 ,,Власт и институции”, издателство ,,Просвета – основано 1945г. автори: Борислав Гаврилов, Теодор Леков, Александър Николов, Тома Томов, Мария Бенова, Мария Босева,
Модул 2 ,,Култура и духовност” ,издателство ,,Просвета – основано 1945г. автори: Борислав Гаврилов, Теодор Леков, Александър Николов, Тома Томов, Мария Бенова, Мария Босева,
Модул 3 ,,Човек и общество” ,издателство ,,Просвета – основано 1945г.
автори: Борислав Гаврилов, Теодор Леков, Александър Николов, Тома Томов, Мария Бенова, Мария Босева;

Химия и опазване на околната среда – профилирана подготовка
Модул 1 „Теоретични основи на химията“, Издателство „ Педагог 6“, Автори: Невена Върбанова, Людмила Михова, Ивайло Ушагелов,
Модул 2 „Химия на неорганичните вещества“ ,Издателство „Педагог 6“, Автори: Невена Върбанова, Людмила Михова, Ивайло Ушагелов, Нели Дянкова.

ХII a клас

Български език – Издателство БГ учебник, Автори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев;

Литература – Издателство „Клет България“ Булвест 2000, Автори: Бойко Пенчев, Илияна Кръстева;

Математика – Издателство „Архимед”;

Български език и литература – профилирана подготовка :
Помагало за профилирана подготовка
Модул 1. Езикът и обществото, Издателство БГ учебник,
Модул 3. Диалогични прочити, Автори : Илияна Горанова, Румяна Лебедева, Издателство БГ учебник ;
Модул 2 . Езикови употреби, Издателство БГ учебник
Модул 4. Критическо четене, Издателство БГ учебник ;

Гражданско образование – задължителна подготовка
„Гражданско образование” , автори: Христо Тодоров, Георги Ганев, Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Луиза Славкова, Кирил Славчев, издателство ,,Просвета –основано 1945г.;

География и икономика – профилирана подготовка:
Модул 5 „България и регионална политика”, автор: Емилия Патарчанова, Пламен Патарчанов, Климент Ангелов, Ваня Стоева, издателство ,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД;
Модул 6 „Географска и икономическа информация”, автори: Евгения Сарафова, Методи Иванов, Десислав Тодоров, издателство ,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД.

ХII б клас

Български език – Български език – Издателство БГ учебник, Автори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев;

Литература – Издателство Клет България, Булвест 2000, Автори: Бойко Пенчев, Илияна Кръстева;
Български език и литература – профилирана подготовка :
Помагало за профилирана подготовка
Модул 1. Езикът и обществото, Издателство: БГ учебник,
Модул 3. Диалогични прочити, Автори : Илияна Горанова, Румяна Лебедева, Издателство: БГ учебник ,
Модул 2 . Езикови употреби, Издателство: БГ учебник,
Модул 4. Критическо четене, Издателство: БГ учебник;

Биология и здравно образование – профилирана подготовка
Учебниците по модул 3 „Биосферата – структура и процеси“ са в процес на оценяване на пригодност за прилагане в училище,
Учебниците по модул 4 „Еволюция на биологичните системи“ са в процес на оценяване на пригодност за прилагане в училище;

Математика – Издателство „Архимед”;

Гражданско образование – задължителна подготовка
„Гражданско образование” , автори: Христо Тодоров, Георги Ганев, Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Луиза Славкова, Кирил Славчев, издателство ,,Просвета –основано 1945г.;

География и икономика – профилирана подготовка:
Модул 5 „България и регионална политика”, автор: Емилия Патарчанова, Пламен Патарчанов, Климент Ангелов, Ваня Стоева, издателство ,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД,
Модул 6 „Географска и икономическа информация”, автори: Евгения Сарафова, Методи Иванов, Десислав Тодоров, издателство ,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД;

Химия и опазване на околната среда – профилирана подготовка:
Учебниците по Модул 3 и Модул 4 са в процес на оценяване на пригодност за прилагане в училище.