Учебници за учебната 2023/2024 година

Учебниците от I до VII клас се раздават безплатно на учениците

I клас

Буквар – Издателство „Клет България“ООД , Авторски колектив: М. Гержикова и колектив;

Читанка– Издателство „Клет България“ООД, Авторски колектив: М. Гержикова и колектив;

Математика– Издателство „Клет България“ООД, Авторски колектив: М. Богданова  и колектив;

Родинознание– Издателство „Клет България“ООД, Авторски колектив: Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Стоянова;

Музика–  Издателство „Клет България“ООД, Авторски колектив: Я. Рускова, С. Русков, М. Лобутова, Ю. Близнакова, Р. Паскалева;

Изобразително изкуство – Издателство „Клет България“ООД, Авторски колектив: Б. Дамянов, О. Занков, Д. Маркова, Д. Балкански, О. Христова;

Технологии и предприемачество – Издателство „Клет България“ООД, Авторски колектив: Н. Цанев, Г. Йотова, Д. Кючукова, Е. Паламаркова и колектив;

Английски език – ФУЧ – Издателство „Express Publishing“ SMILES 1 FOR BULGARIA – учебникът няма да бъде включен в поръчката

  

II клас

Български език – Издателство „Просвета 1945“, Авторски колектив: Р. Танкова, Ц.Лалев и колектив;

Читанка – Издателство „Просвета 1945“, Авторски колектив: Р. Танкова, Ц.Лалев и колектив;

Английски език – Издателство „Express Publishing“ SMILES 2 FOR BULGARIA

Математика – Издателство „Просвета 1945“, Авторски колектив: Ю. Гарчева, А. Манова и колектив;

Родинознание – Издателство „Просвета 1945“, Авторски колектив: Сн. Лазарова, Л. Зафирова и колектив;

Музика – Издателство „Просвета 1945“, Авторски колектив: П. Минчева, Кр. Филева, Св. Христова;

Изобразително изкуство – Издателство „Просвета 1945“, Авторски колектив: Л. Ангелова, П. Легкоступ и колектив;

Технолгии и предприемачество – Издателство „Просвета 1945“, Авторски колектив: Г. Иванов , А. Калинова и колектив;

III клас

Български език – Издателство „Клет България“ООД,  Авторски колектив: М. Герджикова и колектив;

Читанка – Издателство „Клет България“ООД,  Авторски колектив: М. Герджикова и колектив;

Английски език – „Super Minds for Bulgaria” – Издателство „Клет България”ООД,  Авторски колектив: Хърбърт Пухта, Питър Люис- Джоунс, Саймън Хадли и Минка Параскевова

Математика –  Издателство „Клет България“ООД,  Авторски колектив:Марияна Богданова и колектив;

Компютърно моделиране – Издателство „Нова Звезда- 2000“ – Авторски колектив: Ивайло Иванов и колектив

Човекът и обществото – Издателство „Клет България“ООД- Авторски колектив: Румен Пенин и колектив

Човекът и природата – Издателство „Клет България“ООД- Авторски колектив: М. Максимов и колектив

Музика – Издателство „Клет България“ООД Авторски колектив: Е. Вълчинова- Чендова и колектив.

Изобразително изкуство – „Клет България“ООД – Авторски колектив: П. Иванова и колектив

Технологии и предприемачество  –„Клет България“ООД Авторски колектив: Н. Цанев  и колектив

IV клас

Български език – Издателство“Клет“ – Булвест, Авторски колектив: Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева

Читанка – Издателство“Клет“ – Булвест, Авторски колектив: Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева

Английски език –„Super Minds for Bulgaria” – Издателство „Клет България”ООД,  Авторски колектив: Хърбърт Пухта, Питър Люис- Джоунс, Саймън Хадли и Минка Параскевова

Математика – Издателство“ Клет“, Авторски колектив: М. Богданова и колектив

Компютърно моделиране – Издателство“ Нова звезда“, Авторски колектив: Ивайло Иванов, Весела Илиева

Човекът и природата – Издателство „Клет“ – Булвест, Авторски колектив : Максим Максимов, Десислава Миленкова

Човекът и обществото – Издателство“Клет“- Анубис, Авторски колектив: Х. Матанов, Е. Патарчанова, Л. Чукурова

Изобразително изкуство – Издателство“Клет“- Булвест, Авторски колектив: Петя Иванова, Десислава Кралева, Калина Никова- Гинчева

Музика– Издателство“Просвета Плюс“, Авторски колектив: Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова

Технологии и предприемачество – Издателство“ Клет“, Авторски колектив: Н. Цанев и колектин

 

V клас

Български език – Издателство „Клет България“ ООД, Авторски колектив: Анг. Петров, М. Падешка, М. Балинова;

Литература – Издателство „Клет България“ ООД , Авторски колектив: М. Герджикова, Олга Попова, Ил. Кръстева;

Английски език – „Your Space for the 5 grade” – Издателство „Клет България ООД”,Авторски колектив: Мартин Хобс, Джулия Стар Кедъл, Десислава Зарева, Николина Цветкова;

Математика – Издателство „Архимед“, Авторски колектив: Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка и др.;

Информационни технологии – Издателство „Анубис“ „Клет България“ ООД , Авторски колектив: Вл. Петров, З. Дженкова, Кр. Пенчева, Ив. Бакалова, П. Митева;

Човекът и природата – Издателство „Просвета – АзБуки” ЕООД – София, Авторски колектив: М. Кабасанова, Хр. Попов, В. Иванов, Й. Димова, Ел. Гергова, Г. Комитска;

История и цивилизации – Издателство „Просвета – София“ АД”, Авторски колектив: Т. Леков, Д. Ботева, Ал. Николов, М. Босева,

География и икономика – Издателство „Просвета – София” АД, Авторски колектив: Ст. Дерменджиева, П. Стоянов, П. Събева, Н. Николова, Цв. Пейкова;

Музика – Издателство „Просвета – София“ АД”, Авторски колектив: В. Сотирова, Р. Драганова, Г. Калоферова, Здр. Матеева;

Изобразително изкуство– Издателство „ Просвета- София“ АД”, автори: П. Цанев, Р. Карапантева, Г. Страшилова;

Технологии и предприемачество – Издателство” Бит и техника” ООД, Авторски колектив: Т. Николова и колектив.

VI клас

Български език- Издателство „Клет България“ ООД  ООД, Авторски колектив : Ангел Петров, Мая Пандешка, Мариана Балинова;

Литература – Издателство „Клет България“ ООД, Авторски колектив: Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева;

Английски език – „Your Space for Bulgaria for 6 grade” – Издателство „Клет България” ООД , Авторски колектив: Мартин Хобс, Джулия Стар Хедъл, Десислава Зарева, Николинка Цветкова;

Математика – Издателство „Архимед 2“ЕООД, Авторски колектив: Автори: Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка и др;

Компютърно моделиране и информационни технологии – Издателство „Нова звезда“, Авторски колектив: Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров;

Човекът и природата –  Издателство „Просвета АзБуки”ЕООД , Авторски колектив : Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов;

История и цивилизация – Издателство „Просвета 1945“ , Авторски колектив : Пламен Павлов, Александър История и цивилизация Николов, Райна Гавраилова, Мария Босева- Георгиева;

География и икономика  – Издателство „Просвета 1945“, Авторски колектив : Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова;

Технологии и предприемачество – Издателство „Бит и техника”ООД, Авторски колектив:Тодорка Николова, Силвия Гърневска, Светла Ананиева, Валентин Ананиев

Изобразително изкуство – Издателство” Просвата Плюс” , Автор: Мариана Мойнова, Вяра Гунева

Музика – Издателство „Просвета 1945$, Авторски колектив : Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева

VII клас

Български език– Издателство „Клет България“ ООД, Авторски колектив : М. Падешка, Ангел Петров и колектив

Литература – Издателство „Клет България “ ООД, Авторски колектив: М. Гержикова и колектив

Английски език – „Your Space for Bulgaria 7 th grade ” – Издателство „Клет България” ООД Авторски колектив: Мартин Хобс, Джулия Стар Хедъл, Десислава Зарева, Николинка Цветкова

Математика – Издателство „Архимед 2 “ ЕООД, Авторски колектив: Здравка Паскалева и колектив

Компютърно моделиране и информационни технологии – Издателство „Нова Звезда “ ЕООД, Авторски колектив: Ивайло Иванов и колектив

История и цивилизация – Издателство „Просвета – София „АД, Авторски колектив : Райна Гавраилова и колектив

География и икономика  – Издателство „Просвета – София „АД, Авторски колектив : Стела Дерменджиева и колектив

Биология и здравно образование– Издателство „Клет България“ ООД, Авторски колектив: М. Шишиньова и колектив

Химия и опазване на околната среда – Издателство „ Просвета Плюс“ ЕООД, Авторски колектив: Л. Боянова и колектив

Физика и астрономия  – Издателство „Клет България“ ООД, Авторски колектив: М. Максимов и Г. Русева

Изобразително изкуство – СД“Педагог 6“ , Авторски колектив: М. Славчева и колектив

Музика – Издателство „Просвета – София „АД, Авторски колектив : Вяра Сотирова и колектив

Технологии и предприемачество – Издателство „Бит и техника“ ООД, Авторски колектив: Т. Николова и колектив

 

Учебниците от VIII до XII клас се закупуват от учениците

УЧЕБНИЦИ ЗА VIII – XII КЛАС  2023/2024 г.

УЧЕБНИЦИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

VIII  Legacy A1,A2, B1.1 Jenny Dooley Express Publishing

Организирано се купуват от учениците след започване на учебната година.

IX  Legacy В1 part 1 Jenny Dooley Express Publishing

X  Legacy В1 part 2 Jenny Dooley Express Publishing

XIa  ООП Legacy ниво В2.1 Jenny Dooley Express Publishing

ИУЧ- Профилирана подготовка, модулен учебник Legacy ниво В2 part 1 Jenny Dooley Express Publishing

XIб  Legacy ниво В2.1 Jenny Dooley Express Publishing

ИУЧ- Профилирана подготовка, модулен учебник Legacy ниво В2 part 1 Jenny Dooley Express Publishing

XIIа  ООП Legacy ниво В2.1 Jenny Dooley Express Publishing

ИУЧ- Профилирана подготовка, модулен учебник Legacy ниво В2 part 2

Jenny Dooley Express Publishing

XIIб  Legacy ниво В2.1 Jenny Dooley Express Publishing

 

Списък с учебниците по Испански език

Испански език-II ЧЕ- профил “Чужди езици”:

 

VIII A-ИУЧ IX A-ООП X A-ООП XI A XII A
 

CON GUSTO-A1 tomo 1-Клет

 

CON GUSTO-A1 tomo 2-Клет

ООП- CON GUSTO-A2  tomo 1-Клет

ПП-LA ESCALERA-B1.1 ЕТ Елит –Веселина Сяколова

 

 

ООП- CON GUSTO-A2 tomo 2-Клет

ПП- LA ESCALERA-B1.1 ЕТ Елит –Веселина Сяколова

 

 

За VIII A ИУЧ-Дидактически материали,изработени от преподавателя

За учебниците се предлага колективна заявка след започване на учебната година.

 

Испански език-II ЧЕ- профил “Природни науки”

IX Б-ООП Х Б-ООП XI Б-ООП XII Б -ООП
 

CON GUSTO-A1 tomo 1-Клет

 

CON GUSTO-A1 tomo 2-Клет

 

CON GUSTO-A2  tomo 1-Клет

 

 

CON GUSTO-A2 tomo 2-Клет

 

 

За учебниците се предлага колективна заявка след започване на учебната година.

 

VІІІ а клас

Български език – Издателство: „Клет – България“ ООД „Булвест 2000“, Автори: Ангел Петров; Мая Падешка; Марияна Балинова;

Литература – Издателство „Клет – България“ ООД „Булвест 2000“, Автори: Бойко Пенчев, В. Герджикова и др.;

Математика – Издателство Архимед, Автори: Здравка Паскалева и колектив;

Информационни технологии – Издателство „Изкуства“;

Философия – Издателство „Просвета – София” АД, Автори: Евелина Варджийска, Силвия Цветарска, Ясен Захариев;

Музика – Издателство „Булвест 2000”;

Изобразително изкуство – Издателство „Просвета Плюс” ЕООД.

VІІІ б клас 

Български език –Издателство: „Клет – България“ ООД „Булвест 2000“, Автори: Ангел Петров; Мая Падешка; Марияна Балинова;

Литература – Издателство „Клет – България“ ООД „Булвест 2000” Автори: Бойко Пенчев, В. Герджикова и др.;

Математика – Издателство „Архимед“;

Информатика – Издателство „Изкуства“;

Информационни технологии – Издателство „Изкуства“;

Философия – Издателство „Просвета – София” АД, Автори: Евелина Варджийска, Силвия Цветарска, Ясен Захариев;

Музика – Издателство „Булвест 2000”;

Изобразително изкуство – Издателство „Просвета Плюс” ЕООД.

ІХ а клас

Български език – Издателство „БГ учебник”, Авторски колектив: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев;

Литература – Издателство „Клет – България“ ООД „Булвест 2000”, Авторски колектив: Бойко Пенчев, В. Герджикова , Илияна Кръстева;

Математика – Издателство „Архимед“;

Информационни технологии – Издателство „Изкуства“;

История и цивилизации – Учениците учат по два учебника:

История и цивилизации за 8 клас като първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство „Просвета – основано 1945, Автори: Борис Гаврилов, К. Славчев, Б. Стоименова;

История и цивилизации за 9 клас като втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство „Просвета – основано 1945, Автори: Михаил Груев, Б. Стоянов, Я. Сидеров;

География и икономика – Учениците учат по два учебника:

Учебник по география и икономика за 8 клас като първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство Просвета –основано 1945, Автори: Стела Дерменджиева, П. Събева, Ем. Ганчев, Н. Николова, Ал. Гиков, П. Стоянов, Цв. Пейкова;

Учебник по география и икономика за 9 клас като втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство Просвета –основано 1945, Автори: Стела Дерменджиева, П. Събева, П. Стоянов, Н. Попов, Цв. Пейкова, Н. Николова;

Философия – Издателство „Просвета – София” АД, Автори: Евелина Варджийска, Донка Пантева, Ясен Захариев.

Биология и здравно образование – Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство– Издателство „Клет България“, Автори: Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова;

Физика и астрономия – Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Клет България „ –  „Булвест 2000”;

Химия и опазване на околната среда – Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Клет  България“ -„Анубис”;

Музика – Издателство „Изкуства”;

Изобразително изкуство – Издателство „Анубис“.

ІХ б клас

Български език – Издателство „БГ учебник”, Авторски колектив: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев;

Литература – Издателство „Клет – България“ ООД „Булвест 2000”, Авторски колектив: Бойко Пенчев, В. Герджикова , Илияна Кръстева;

Математика – Издателство „Архимед“;

Информационни технологии – Издателство „Изкуства“;

История и цивилизации – Учениците учат по два учебника:

История и цивилизации за 8 клас като първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство „Просвета –основано 1945, Автори: Борис Гаврилов, К. Славчев, Б. Стоименова;

История и цивилизации за 9 клас като втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство „Просвета –основано 1945, Автори: Михаил Груев, Б. Стоянов, Я. Сидеров;

География и икономика – Учениците учат по два учебника:

Учебник по география и икономика за 8 клас като първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство Просвета –основано 1945, Автори: Стела Дерменджиева, П. Събева, Ем. Ганчев, Н. Николова, Ал. Гиков, П. Стоянов, Цв. Пейкова;

Учебник по география и икономика за 9 клас като втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателство Просвета –основано 1945, Автори: Стела Дерменджиева, П. Събева, П. Стоянов, Н. Попов, Цв. Пейкова, Н. Николова;

Философия – Издателство „Просвета – София” АД, Автори: Евелина Варджийска, Донка Пантева, Ясен Захариев;

Биология и здравно образование – Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Клет България“ – „Булвест“, Автори: Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова;

Физика и астрономия – Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Клет България“ ООД – „Булвест 2000”;

Химия и опазване на околната среда – Учебник за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език – Издателство „Клет  българия“ ООД -„Анубис”;

Музика – Издателство „Изкуства”;

Изобразително изкуство – Издателство „Анубис“.

Х а клас

Български език – Издателство „БГ учебник”, Авторски колектив: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев;

Литература – Издателство ”Клет България” ООД— Булвест , Авторски колектив: Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева;

Математика – Издателство „Архимед“;

Информационни технологии – Издателство „Изкуства”, Авторски колектив: Коста Гъров, Стефка Анева, Елена Тодорова, Димитьр Данаилов, Генчо Стоицов;

История и цивилизации – Издателство „Просвета – основано 1945”, Авторски колектив: Пламен Павлов, Райна Гаврилова, Веселин Янчев и др.;

География и икономика – Издателство „Просвета – основано 1945”, Авторски колектив: проф.д-р Стела Дерменджиева, доц. д-р.Петя Събева и колектив;

Философия – Издателство ”Просвета- основано 1945”, Авторски колектив: Евелина Варджийска, Анна Бежкова, Ясен Захариев;

Биология и здравно образование – Издателство „Клет България“ООД – „Булвест – 2000“, Авторски колектив: Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова;

Физика и астрономия – Издателство „Клет България” ООД — Булвест, Авторски колектив: Максим Максимов, Ивелина Димитрова;

Химия и опазване на околната среда – Издателство „Клет България” ООД – Анубис, Авторски колектив: Стефан Цаковски, Александрия Генджова, Пенка Василева, Борис Толев и др.;

Музика – Издателство ”Изкуства”, Авторски колектив: Милка Толедова, Любомира Христова, Пепа Запрянова;

Изобразително изкуство – Издателство “Просвета — основано 1945” Авторски колектив: Петер Цанев, Галя Страшилова, Ралица Парапантева и др.

 

Х б клас

Български език – Издателство „БГ учебник”, Авторски колектив: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев;

Литература – Издателство ”Клет България” ООД— Булвест , Авторски колектив: Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева

Математика – Издателство „Архимед“;

Информационни технологии – Издателство „Изкуства”, Авторски колектив: Коста Гъров, Стефка Анева, Елена Тодорова, Димитьр Данаилов, Генчо Стоицов;

История и цивилизации — Издателство „Просвета – основано 1945”, Авторски колектив: Пламен Павлов, Райна Гаврилова, Веселин Янчев и др.;

География и икономика – Издателство „Просвета – основано 1945”, Авторски колектив: проф.д-р Стела Дерменджиева, доц. д-р.Петя Събева и колектив;

Философия – Издателство ”Просвета- основано 1945”, Авторски колектив: Евелина Варджийска, Анна Бежкова, Ясен Захариев;

Биология и здравно образование – Издателство „Клет България” ООД, Авторски колектив: Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова;

Физика и астрономия – Издателство „Клет България” ООД — Булвест, Авторски колектив: Максим Максимов, Ивелина Димитрова;

Химия и опазване на околната среда – Издателство „Клет България” ООД – Анубис, Авторски колектив: Стефан Цаковски, Александрия Генджова, Пенка Василева, Борис Толев и др.;

Музика – Издателство ”Изкуства”, Авторски колектив: Милка Толедова, Любомира Христова, Пепа Запрянова;

Изобразително изкуство – Издателство “Просвета — основано 1945” Авторски колектив: Петер Цанев, Галя Страшилова, Ралица Парапантева и др.

ХI a клас

Български език – Издателство БГ учебник, Автори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев;

Литература – Издателство Клет България, Булвест 2000, Автори: Бойко Пенчев, Илияна Кръстева;

Христоматия по литература за матурата (11. и 12. клас) – Издателство „БГ Учебник“, авторски колектив – Албена Руневска, Христина Андонова, Ваня Майсторска

Математика – Издателство „Архимед“;

Гражданско образование – Издателство ”Просвета”- основано 1945 г. автори: Христо Тодоров, Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Луиза Славкова, Кирил Славчев;

Философия – профилирана подготовка:

Модул 1 ,,История на идеите”, автори: Иван Колев, Райчо Пожарлиев , ИЗДАТЕЛСВО „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД.

Модул 3 ,,Култура на мисленето”, автори: Иван Колев,  Ангел Стефанов,  Доротея Ангелова, ИЗДАТЕЛСВО ,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД.

Модул 4 ,,Социална психология”,  автори: Людмила Андреева, ИЗДАТЕЛСВО ,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД.

Информационни технологии / профилирана подготовка/ – ИК „Домино“;

автори: Иван Първанов, Людмил Бонев

ИТ 11. клас МОДУЛ 1 – Обработка и анализ на данни

ИТ 11. клас МОДУЛ 2 – Мултимедия

Всичките учебници имат и електронен вариант.!

ХI б клас

Български език – Издателство БГ учебник, Автори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев;

Литература – Издателство Клет България, Булвест 2000, Автори: Бойко Пенчев, Илияна Кръстева;

Христоматия по литература за матурата (11. и 12. клас) – Издателство „БГ Учебник“, авторски колектив – Албена Руневска, Христина Андонова, Ваня Майсторска

Гражданско образование – Издателство ”Просвета”- основано 1945 г. автори: Христо Тодоров, Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Луиза Славкова, Кирил Славчев;

Математика – Издателство „Архимед“;

Информационни технологии / профилирана подготовка/ – ИК „Домино“;

автори: Иван Първанов, Людмил Бонев

ИТ 11. клас МОДУЛ 1 – Обработка и анализ на данни

ИТ 11. клас МОДУЛ 2 – Мултимедия

Всичките учебници имат и електронен вариант.!

Биология и здравно образование – Профилирана подготовка

Модул 1 „Клетката – елементарна биологична система“ – Издателство: „КЛЕТ България“, Автори: Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Мариана Христов

Модул 2 „Многоклетъчна организация на биологичните системи“ – част 1 – – Издателство: „КЛЕТ България“, Автори: Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Мариана Христов.

Химия и опазване на околната среда – профилирана подготовка

Модул 1 „Теоретични основи на химията“, Издателство „ Педагог 6“, Автори: Невена Върбанова, Людмила Михова, Ивайло Ушагелов,

Модул 2 „Химия на неорганичните вещества“ ,Издателство: „КЛЕТ  България“, Автори: Кирил Гавазов, Петя Рачева, Галя Шуманова, Татяна Гюзелева, Йорданка Стефанова,

ХII a клас

Български език – Издателство БГ учебник, Автори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев;

Литература  – издателство „БГ Учебник“, авторски колектив – Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Ваня Майсторска

Математика – Издателство „Архимед”;

Гражданско образование – Издателство „Просвета” – основано 1945г., автори: Христо Тодоров, Георги Ганев, Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Луиза Славкова, Кирил Славчев.

География и икономика – профилирана подготовка

Модул 5 „България и регионална политика”, автор: Емилия Патарчанова, Пламен Патарчанов, Климент Ангелов, Ваня Стоева, ИЗДАТЕЛСТВО ,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД.

Модул 6 „Географска и икономическа информация”, автори: Евгения Сарафова, Методи Иванов, Десислав Тодоров,  ИЗДАТЕЛСТВО ,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД.

Информационни технологии – профилирана подготовка:

ИК „Домино“

автори: Иван Първанов, Людмил Бонев

ИТ 12. клас МОДУЛ 3 – Уеб дизайн

ИТ 12. клас МОДУЛ 4 – Решаване на проблеми с ИКТ

Всичките учебници имат и електронен вариант.!

ХII б клас

Български език – Български език – Издателство БГ учебник, Автори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев;

Литература  – издателство „БГ Учебник“, авторски колектив – Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Ваня Майсторска

Христоматия по литература за матурата (11. и 12. клас) – Издателство „БГ Учебник“, авторски колектив – Албена Руневска, Христина Андонова, Ваня Майсторска

Математика – Издателство „Архимед”;

Гражданско образование , автори: Христо Тодоров, Георги Ганев, Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Луиза Славкова, Кирил Славчев, издателство ,,Просвета –основано 1945г.;

Информационни технологии – профилирана подготовка:

ИК „Домино“

автори: Иван Първанов, Людмил Бонев

ИТ 12. клас МОДУЛ 3 – Уеб дизайн

ИТ 12. клас МОДУЛ 4 – Решаване на проблеми с ИКТ

Всичките учебници имат и електронен вариант.!

Биология и здравно образование – профилирана подготовка

Модул 2 „Многоклетъчна организация на биологичните системи“ – част 2 – Издателство: „КЛЕТ България“, Автори: Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Мариана Христов.

Модул 3 „Биосферата – структура и процеси“ – Издателство: „КЛЕТ България“, Автор: В. Богоев.

Модул 4 „Еволюция на биологичните системи“ – Издателство: „КЛЕТ България“, Автор: Христо Гогов.

Химия и опазване на околната среда – профилирана подготовка

Модул 3 „Химия на органичните вещества“ – Издателство „КЛЕТ България“, Автори: Мона Станчева, Златина Петева, Маргарита Димитрова, Галя Шуманова, Татяна Гюзелева,

Модул 4 „Методи за контрол и анализ на веществата“ – Издателство „КЛЕТ България“, Автори: Ваня Масларска, Георги Велинов, Александър Златков, Галя Шуманова, Татяна Гюзелева.