Достъп до обществена информация

Адрес за подаване на заявленията за достъп до обществена информация

Адрес: гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Ангел Кънчев“ №17
Е-mail: director@sugizmirliev.eu
Тел.: 0618 6 02 64 – канцелария
работно време: 08:00-12.00; 12:30-16.30

ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА НА ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ СПОРЕД ЗПУО

Правомощия на директора

Документи

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ
Образец-протокол за предоставяне на обществена информация
Заявление за достъп до обществена информация
Образец-протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация 
Заповед за определяне на  разходите при предоставяне на достъп до обществена информация