Достъп до обществена информация

Адрес за подаване на заявленията за достъп до обществена информация

Адрес: гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Ангел Кънчев“ №17
Е-mail: director@sugizmirliev.eu
Тел.: 0618 6 02 64 – канцелария
работно време: 08:00-12.00; 12:30-16.30

ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА НА ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ СПОРЕД ЗПУО

Правомощия на директора

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за предоставяне на достъп до обществена информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

НАРЕДБА № Н-1 ОТ 7 МАРТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТИВИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Наредба за определяне на разходите за предоставяне на достъп до обществена информация
 

Документи

Заявление за достъп до обществена информация- Приложение 1

Протокол за  приемане на устно заявление за достъп до обществена информация- Приложение 2

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване-Приложение 3

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация- Приложение 4

Заповед за определяне на  разходите при предоставяне на достъп до обществена информация