Достъп до информация

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ- изтегляне

Образец-протокол за предоставяне на обществена информация-изтегляне

Заявление за достъп до обществена информация-изтегляне

Образец-протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация-изтегляне

Заповед за определяне на  разходите при предоставяне на достъп до обществена информация-изтегляне