Бюджет

Отчети за изпълнението на делегирания бюджет 2024

Отчет 31.03.2024г

Отчети за изпълнението на делегирания бюджет 2023

Отчет 30.12.2023

Отчет 30.09.2023

Отчет 30.06.2023

Отчет 31.03.2023

Отчети за изпълнението на делегирания бюджет 2022

Отчет 31.12.2022

Отчет  30.09.2022г.

Отчет 30.06.2022г.

Отчети за изпълнението на делегирания бюджет- 2021

Отчет 31.12.2021г.

Отчет 30.09.2021г.