Бюджет

Бюджет- 2021г.

Информация за бюджет- 2021г.

Отчети за изпълнението на делегирания бюджет

Отчет 31.03.2023

Отчет 31.12.2022

Отчет към 30.09.2022г.

Отчет към 30.06.2022г.

Отчет към 31.12.2021г.

 

 

Отчет за периода юни-септември 2021г.

Отчет за периода март-юни 2021г.

Отчет за периода януари-март 2021г.