Лични данни

Вътрешни правила

Прилагане на политика по защита на личните данни,  съгласно Регламент 2016/679 в сила от 25.05.2018г и Закон за защита на личните данни в СУ „Георги Измирлиев“ -гр.Горна Оряховица

Длъжностно лице по защита на личните данни

Заповед за определяне на длъжностно лице по защита на личните данни

Декларации за информирано съгласие

Декларация за информирано съгласие за обработване на личните данни на училищния персонал

Декларация за информирано съгласие за обработване на личните данни на родители/настойници на учащите в СУ „Георги Измирлиев“ -гр.Горна Оряховица

Документи за обработващите лични данни

Инструктаж

Декларация за поверителност

Регистър на персонала

Унищожаване на лични данни

Протокол за унищожаване на лични данни