Модерна среда

която постоянно обновяваме с оглед отлични възможности за учене и труд, възпитаваме учениците в отговорност по опазването